• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • http://www.facebook.com/muratkucuk61
Test ve Sınavlar
Site Haritası
Takvim
Murat KÜÇÜK
bacanak283kd@mynet.com
Sınıf Yönetimi İlkeleri:
23/10/2011
    Sınıf yönetiminde başarılı olmak isteyen öğretmenin, aşağıda belirlenen ilkelere uygun davranışlar sergilemesi gerekir (Çöle ve Chan, s. 318-330). Öğrencilerinize karşı arkadaşça tutumlar geliştiriniz.

1.    Eğer öğretmenle öğrenciler arasında güvene dayanan bir ilişki varsa, sınıf yönetimi kolaylaşır.

Başarılı sınıf yönetiminin odak noktası, öğretmen-öğrenci ilişkisinin niteliğidir. Öğrenciler sevdikleri öğretmenle işbirliği yaparlar. Yetkin öğretmenler, öğrencilerin güvenini kazanırlar.

 

2.    Bazen disiplin sorunu yaratan öğrencilere karşı bile olumlu tavır geliştiriniz.

Öğrenciler kendilerine değer veren öğretmenlerin sözlerini dinler ve onlara saygı duyarlar. Öğrenciler, birey olarak kabul edildikleri, duygularına ve görüşlerine değer verildiği mesajını almalıdırlar.

 

3.    Sınıf yönetimi konusunda mantıklı ve iyimser bir yaklaşım geliştiriniz.

Etkili öğretmenler, sınıf yönetiminde yüksek standartta davranışlara sahiptirler ve yeteneklerine güvenirler. Sınıf yönetiminde zaman zaman sorunlar yaşasalar bile uzun dönemde öğrencilerine olumlu davranışlar kazandırırlar. Yönetimde yapıcı bir yaklaşım izlerler ve öğrencilerin kendilerini saymaları konusunda iyimserdirler.

 

4.    Kontrol yerine, önlemeye dayalı sınıf yönetimi uygulamaları kullanınız.

Sınıf yönetiminin temel hedefi, öğrenmenin en az kesintiye uğrayacağı düzenli bir ortam oluşturmaktır. Uygun davranışı desteklemeyi amaçlayan sınıf yönetimine yönelik yapıcı yaklaşımlar, her zaman, uygunsuz davranış sonrası yapılan düzeltmelerden daha etkilidir. Öğrenciler ne tür davranışların kabul gördüğünü bilmelidirler.

 

5.    Uygun davranışa ilgi gösteriniz ve sınıfta iyi niyet oluşturunuz.

Davranışı kontrol etmenin en iyi yolu, öğrenci yanıtlarının olumlu yönlerine ilgi göstermektir.

 

6.    Belli öğrencilere özel ilgi göstermekten sakınınız.

Öğrenciler sınıfta oluşan, adalet duygularını sarsan uygulamalara karşı duyarlıdırlar.

 

7.    Öğretimi en az kesinti ve en az gecikme olacak şekil düzenleyiniz. Öğrenciler anlamlı öğrenme etkinliklerinde bulunurlarsa, istenmeyen davranışlar oluşmaz. Bunun sonucunda kesinti ve gecikme azalır. İyi bir etkinlik planı öğrenci anlamlı öğrenmelere yönlendirir.

 

8.    Kesintiye yol açan uygulamalarınızı değiştiriniz.

Bazen istenmeyen davranış, zayıf öğretimin ya da öğretmenin yanlış yönetiminin sonucu olarak ortaya çıkar.

 

9.    Objektif, mantıklı ve uyumlu olunuz.

Olayları izleyiniz, biliniz; mantıklı, objektif ve ılımlı olunuz. Olayları izleyemeyen öğretmenler bu özelliklere sahip olamayabilirler. Bu özellikleriniz öğrencilerinize de yansıyacaktır.

 

10. Sınıf kuralları oluştururken öğrenci katılımı sağlayınız.

Öğretmen tarafından dikte edilen kurallar öğrencilerin karşı koymasına yol açar. Öğrenci, belirlenmesinde katkıda bulunduğu kuralları benimser, onlara uymaya özen gösterir.

 

11. Sınıf kurallarının nedenlerini açıklayınız.

Öğrenciler, nasıl davranmaları gerektiğini bilmekten öte niçin böyle davranmaları gerektiğini bilmek isterler. Bu kuralların uygun öğrenme ortamı oluşturmadaki işlevlerini görmeleri önemlidir.

 

12. Olabildiğince az kural koyunuz ve bu kuralları herkes anlayacağı şekilde belirtiniz.

Kuralların çok ve anlaşılmaz olması karışıklık yaratır. Fazla sayıda kural, bazılarının göz ardı edilmesine neden olur.

 

13. Kurallara uyan öğrencilere olumlu pekiştireç veriniz.

Uygun davranışlar gösteren öğrenciler övülmeli, küçük sapmalar görmezden gelinmelidir.

 

14. Öğrenci üzerine değil, kabul edilmeyen davranış üzerin odaklaşınız.

Öğrenciler kabul edilmeyenin kişisel özellikleri değil de davranışları olduğunu anlamalıdırlar. Öğretmenin, kendilerini kabul etmediği biri olarak görmediğini algılamalıdırlar.

 

15. Uygunsuz davranışın olumsuz boyutlarını açıklayınız.

Öğrencilere bu tür davranışlarının sonucunda oluşacak bireysel zararlar, düzensizlikler ve öğretimin kesintiye uğrayabileceği anlatılmalıdır. Bu anlatım kısa ve açık olmalıdır. Uygunsuz davranışın sonuçları abartılmadan, tehdit içermeden belirtilmelidir.

 

16. İlgi çekmeye yönelik küçük yanlışları göz ardı ediniz.

Söz almadan konuşma, arkadaşlarının sözünü kesme gibi küçük uygunsuz davranışlar genellikle ilgi çekmek için yapılır. Öğrencinin bu tür davranışlarına ilgi gösterilmediğinde bu yanlışlar azalır.

 

17. Öğrencileri ceza ile tehdit etmeyiniz.

Tehdit ve uyarılar her zaman inatlaşma, düşmanlık ve direnme yaratır. Öğretmen tehdit ettiğinde öğrenciler, öğretmenin ortamı kontrol edemediğini anlar.

 

18. Öğrencilerle asla alay etmeyiniz.

Bir öğretmenin öğrencilerle alay etmesi, öğrenciler tarafından kişisel statülerine saldırı olarak görülür ve düşmanlık ya da asilik yaratır. Öğretmeni adil olmayan biri olarak görürler ve uygunsuz davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyi reddederler. Alay, olumsuz bir değerlendirme şeklidir ve uzun dönemde öğrencilerin benlik tasarımlarını yaralayıcı etkiler yapar.

 

19. Olumsuz eleştiriden kaçınınız.

Bazı öğretmenler öğrencileri kontrol altında tutma amacıyla olumsuz eleştiriyi kullanırlar. Bazıları da öğretimin başarısızlığını örtmek amacıyla olumsuz eleştiriye başvururlar. Öğrenciler sürekli olarak sınıf kurallarını bozuyorsa açıklamalar yapma yolu seçilmelidir.

 

20. Öğrencileri etiketlemeyiniz.

Öğretmenler bazen "geç öğrenen", "problemli" gibi terimlerle öğrencileri etiketleme yoluna giderler. Bu adlandırmaları kullanan öğretmenler, öğrencinin benlik kavramını olumsuz etkilemektedir. Bazı öğrencileri "iyi öğrenci" olarak etiketlemek de, diğer öğrencileri zedeleme açısından en az kötü olarak etiketlemek kadar zararlıdır.

 

21. Büyük boyutta uygunsuz davranışı, özel toplantı ya da danışma yoluyla düzeltmeye çalışınız.

Yetkin öğretmenler, öğrencilerle zıtlaşmaya yol açacak durumları yaratmaktan kaçınırlar. Eğer öğrencinin uygunsuz davranışı, diğer öğrencilerin önünde olumsuz olarak yargılanmışsa, öğrenci savunmaya geçebilir. Öğretmen öğrenci ile özel olarak konuşursa, öğrenci davranışlarını değerlendirmede daha objektif olur; öğrenci, öğretmenin önerilerine olumlu yanıtlar verir

 

22. Öğrenciyi cezalandırmaktan kaçınınız.

Öğrenciler ceza veren öğretmene düşmanlık besler, bu da öğretmen öğrenci ilişkilerini zedeler. Ceza veren kişi hırçınlık modeli haline gelebilir. Bu pozisyon, öğretmenin sınıf yönetimini engeller. Kabul edilmeyen davranışı yok etmek için; görmezden gelme, geri çekilme ya da biraz uygun olan türdeki davranışını pekiştirme yoluna gidilebilir.

 

23. Normal yönetim yollarını izleyerek sorunu çözemiyorsanız uzman personelden yardım isteyiniz.

Öğretmenler sınıfta sürekli olarak dersi kesintiye uğratan öğrencilere sınıf yönetimi ilkelerini uyguladıkları halde, sorunla baş edemiyorlarsa okul rehber öğretmeninden, yöneticide ya da yetkinliği kabul görmüş bir meslektaşından yardım alabilirler.

 

24. Ana babalarla, yöneticilerle, rehber öğretmenleri" birliği yapınız.

Gerekiyorsa sınıf düzenini sürekli bozan öğrenciler için ana babalarla, yöneticilerle, rehber öğretmenlerle iş birliği yaparak bu çocuklar için alternatif etkinlikler planlayınız.

 

25. Aşırı disiplin yanlısı, örgütleme gücü yeterince gelişmemiş, ti davranışlar sergileyemeyen, olumsuz eleştirmekten hoşlanan öğretmenler; sınıf yönetiminde sorunlarla sık karşılaşırlar, sınıflar öğretimi destekleyecek düzeni kuramazlar.

Sınıf içinde sağlanan düzenle, öğrencilerin öğrenmeleri yakından ilişkilidir. Sınıfta düzen, kural ve yapının oluşturulması, yanlış davranışa tepki verilmesi, olumlu davranışların pekiştirilmesi ve etkileşimlerin gözlenmesi yoluyla sağlanır. Düzen, öğrencilerle birlikte sağlanır ve öğrencilerin düzen sağlanmasında gönüllü olması önemlidir. Öğrenci, aktif ya da pasif katılım yoluyla sınıf düzenine katkıda bulunur. Örneğin; sınıfta yapılan bir tartışma sırasında öğrenci, görüşlerini belirterek aktif katılabileceği gibi dinleme yoluyla olarak da katılıp sınıf düzeninde işbirliği içinde olabilir.Paylaş | | Yorum Yaz
6643 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

KUM VE KAYAYI UNUTMAYIN - 03/10/2012
KUM VE KAYAYI UNUTMAYIN Çölde yolculuk eden iki arkadaş hakkında bir hikaye anlatılır.
Çoban ve Ağaç - 09/09/2011
Yaşlı çoban sürüsünü otlatmak için yaylaya çıktığında tepeye yakın bir elma ağacının altında dinlenir ve eğer mevsimiyse, onunla konuşarak:
KENDİNE GÜVENMEK - 05/05/2011
Kral, emri altındakileri önemli bir görev için sınamak istemiş. Bunun için kralın etrafında birçok güçlü ve akıllı adam toplanmış.
DÜNYAYI DÜZELTMEK İÇİN - 17/03/2011
Adam, bir haftanın yorgunluğundan sonra, pazar sabahı kalktığında keyifle eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını hayal ediyordu.
BİR GÜN SORMUŞLAR ERMİŞLERDEN BİRİNE: - 18/02/2011
- Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yasayanlar arasında ne fark vardır?
BEYAZ AT VE HÜKÜMDAR - 13/02/2011
Hükümdarın birinin beyaz bir atı varmış. Hükümdar, bu atını çok severmiş. Bir gün bütün maiyetinin ("kendi adamlarının") hazır bulunduğu bir sırada:
BALTAYI BİLEMEK - 01/02/2011
Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş, bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş.
ANNENİN FEDAKÂRLIĞI - 09/01/2011
Çocuk, babasından aldığı harçlığı vaktinden önce bitirmiş ve günlerdir istediği top için yeterli parayı biriktirememişti.
KOZA VE KELEBEK - 05/01/2011
Bir gün, bir kozada küçük bir delik açıldı ve bir adam bedenini bu küçücük delikten çıkarmaya çalışan kelebeği saatlerce seyretti.
 Devamı