• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • http://www.facebook.com/muratkucuk61
Test ve Sınavlar
Site Haritası
Takvim

Sınıf İçi Oyunlar

 SINIFI İÇİ VE SINIF DIŞI EĞİTSEL OYUNLAR

(Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız)
ACI TATLI

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar sıra biçiminde yan yana dizilirler. Öğretmen karşılarına geçer, acı, ekşi, tatlı vb. tat bildiren sözcükleri söyler. Acı denilince, çocuklar hep birlikte, ağızlarını açıp elleriyle ağızlarını yelpazeleyerek, ağızlarının acıdan yandığını belirtmeye çalışırlar. Ekşi denilince, yüzlerini buruşturup ekşi yemişler gibi mimikler yaparlar. Tatlı denilince, tatlı yemiş gibi damak şaklatıp gülümserler.

 

AÇ KAPIYI BEZİRGAN BAŞI

 OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bu oyun iki aşamada oynanır. Şarkılı oyun ve çekişme. Alana bir çizgi çizilir.
Şarkılı oyun başlamadan önce sayışma yapılır, iki çocuk seçilir, bunlar "Bezirgân" olurlar. Bezirgânlar, arkadaşlarına duyurmadan kendilerine birer ad takarlar. Örn. Biri al, öteki yeşil olur. (Aslan-kaplan,elma-armut vb. birbirine yakın başka adlar da takılabilir.)

            Bezirgânlar, çizginin iki yanında olmak üzere, karşılıklı geçerler, el ele tutuşurlar; ellerini yukarı kaldırarak "kapı" yaparlar. Öteki çocuklar ( çizgiye koşut olarak ) tek sıra biçiminde dizilirler; bunlar "kervan" olurlar.

            Kervancılar, "aç kapıyı bezirgan başı" şarkısını söyleyerek "kapı"dan geçmeye başlarlar. Şarkının son dizesi, "arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun" söylendikten sonra, hangi çocuk "kapıda" içinde kalmışsa o çocuk bezirgânlar tarafından ( kollar arasında tutularak ) tutsak alınır.
Bezirgânlar, "tutsak"ın kulağına sorar: "al mı ?,yeşil mi?" Tutsak da fısıltıyla yanıtlar:"al" derse, adı "al" olan bezirgânın arkasına, "yeşil" derse, adı "yeşil" olanın arkasına geçer; belinden tutar, bekler.

Oyun şarkılı olarak yeniden başlar ve bir çocuk kalıncaya kadar aynı kurallarla sürer. Bezirgânlar son çocuğu da aynı yöntemle tutsak alırlar; tutunca, "bir sıçan" derler, salıverirler; çocuk"al" kümesinin çevresini koşarak dolaşır, gelip kapıya girer. Bezirgânlar bu kez "iki sıçan" derler, salıverirler; çocuk "yeşil" kümesinin çevresini koşarak dolaşır, gelip kapıya girer; bezirgânlar "üç sıçan" derler ve çocuğu bu kez salıvermezler; "al mı ?…yeşil mi ?" diye ona da sorarlar. Çocuk ne yanıt verirse, o bezirgânın arkasına geçer.

            Burada oyunun çekişme aşaması başlar. "al" ile "yeşil" çizginin iki yakasında karşılıklı olarak durur, birbirlerinin ellerinden sıkı sıkı tutarlar. "Al"ın arkasındaki çocuklar birbirlerinin, "yeşil"in arkasındaki çocuklar da birbirlerinin bellerinden, sıkı sıkı tutarlar.

            Öğretmenin ( yada bir çocuğun ) "başla" demesi üzerine, Al kümesi ile Yeşil kümesi çekişmeye başlar. Hangi küme çizgiyi geçer yada koparsa, o küme yenik sayılır.

            Kazanan kümedeki çocuklar ellerini tempo ile çırparak "çürük elma, çürük elma" diye bağrışırlar.  Aynı anda iki kümede de kopma olursa, bütün çocuklar "çürük elma" diye bağrışırlar.

Çocuklar isterlerse oyun, "bezirgân"ları ve adları değiştirilerek yinelenir.


Kervancılar : -- Aç kapıyı bezirgân başı, bezirgân başı

Bezirgânlar : -- Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin

Kervancılar : -- Arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun

Oyun sonunda bezirgânlar : "Bir sıçan, iki sıçan, üç sıçan" diye, şarkısız olarak sorarlar.

  

AD TAMAMLAMASI (1.SINIF)

 OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğrencilerin adlarının ve soyadlarının yazılı olduğu fişler bir torbaya bırakılır. Bir öğrenci kaldırılarak torbadan bir isim çektirilir ve okutulur.Arkadaşının adını çekmişse soyadını tamamlaması,soyadını çekmişse adını tamamlaması istenir.Adı çekilen öğrenci bu defa da kalkarak torbadan bir isim çeker.Bu oyun böylece sürer gider.

  

AĞAÇLARDAKİ SİNCAPLAR

  OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün çocuklar 7-8 kişilik gruplara ayrılırlar. Her grup el ele tutarak bir daire yapar. Bir kişi ortada bulunur. Birisi de ebe olarak dışarıdadır. Daireyi oluşturan çocuklar bir ağacı temsil eder. Dairenin ortasındaki öğrenciler sincaplardır. Ebe olan öğrenci de sincaptır. Öğretmenin düdüğü ile sincaplar, kendi dairesinden çıkar ve başka daireye giderler. Bu sırada ebe olan sincap da kendisine bir ağaç bulur. Dışarıda kalan ebe sincap olur. ( Öğretmen bütün çocuklara sincap olma olanağı vermelidir.)

  

ALİ KUTUDA

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün çocuklar sıra aralarındaki boşluklarda ayakta dururlar. Öğretmen; "Ali kutuda" dediği zaman herkes çömelik vaziyet alır. "Ali kutudan çıktı." deyince herkes ayağa kalkar. Öğretmen bu tempo ile giderken bazı komutlarda değişiklik yapar. Bu değişiklikte yanlış yapanlar yerlerine otururlar. En sona kalan sınıfın birincisi olur.

  

ALKIŞ

 OYUNUN AÇIKLAMASI:

Herkes ellerini boşta bıraksın talimatı verilir.

"Ben söylediğimde herkes ellerini kaldırıp, alkışlayacak" denir. 

Sonra alkışlamaya başlar.

Eğer diğerleri de alkışlıyorlarsa;

Sağ beyinlerini kullanıyorlar ve çok dikkatli değiller anlamı çıkar.

  

AMBARA VURDUM BİR TEKME

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar el ele tutuşup bir halka oluştururlar. Aşağıdaki sözlerle şarkı söylerken, bir yandan sağa yada sola dönerler, bir yandan da şarkının sözlerine uygun devinimler yaparlar.


Ambara vurdum bir tekme ( bir tekme )

Ambarın kapısı açıldı ( açıldı )

İnci de boncuk saçıldı ( saçıldı )

Limonu da böyle keserler ( keserler )

Suyunu da böyle sıkarlar ( sıkarlar )

Çamaşırı böyle yıkarlar ( yıkarlar )

Suyunu da böyle sıkarlar ( sıkarlar )

Ütüyü de böyle yaparlar ( yaparlar )

Saçımı da böyle örerler ( örerler )

Vb. sözlerle oyun sürdürülür…

  

ANLAMINI BİL

 OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyun kalabalık bir oyuncu grubu ile oynanır.

Bir oyuncu ebe seçilir.

Ebe bir kelime söyler.

Ebe kelimeyi söyler söylemez, oyuncular hep birlikte hızlı bir şekilde kelimeyle ilgili bir hareket yaparlar.

Mesela ebe “yağmur” demişse, bütün oyuncular şemsiye tutar gibi yaparlar.

Hareketi yapmayan ya da yapmakta geç kalan oyundan çıkar.

  

ARKADAN DOLAŞ, YERİNE ULAŞ

OYUNUN YERİ. Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Tebeşir

OYUNUN SÜRESİ: Değişken

OYUNUN SEVİYESİ: 10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Oyuncuların çabukluk işitsel algı ve reaksiyon geliştirebilme
OYUNUN AÇIKLAMASI: Öğrenciler eşit sayıda iki guruba ayrılırlar ve çember dizilişiyle halka oluştururlar. Her iki halkadaki oyunculara birden başlayan birer numara verilir. Verilen tüm numaralar her iki grupta da bulunmalıdır. (örneğin 2 numara her iki grupta da bulunur) Öğrenciler halka yaptıktan sonra bulundukları yeri tebeşirle işaretler ve oldukları yere otururlar. Numarası söylenen oyuncular ayağa kalkarlar ve arkadaşlarının arasından slalom yaparak koşarlar ve kendi yerlerine en çabuk bir şekilde gelmeye çalışırlar. Önde gelen öğrencinin grubu +bir puan alır. Belli bir süre içerisinde (2 dakika) en fazla sayı toplayan takım 1. olur.

  

ARKADAŞIMI GÖRDÜN MÜ?

 OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyun, kalabalık bir oyuncu grubu ile oynanır.

Oyunculardan biri, gözü bağlanarak ebe yapılır.

Sonra ebenin soracağı sorulara cevap vermesi için başka bir oyuncu belirlenir.

Ebe, sorar:

“Arkadaşımı gördün mü?”

Diğeri:
“Gördüm” der.

Ebe tekrar sorar:

“Gözleri ne renkti?”

Diğeri, oyunculardan birinin göz rengini söyler.

Ebe:
“Elbisesi ne renkti?”

Diğeri, oyunculardan birinin elbise rengini söyler.

Sonra, ebenin tahmin yapmasına sıra gelir.

Ebe, tahminde bulunup bir kişinin adını söyler.

Bilemezse, oyun baştan başlayıp devam eder. Bilirse, adını söylediği kişi gözü bağlanarak ebe yapılır.

  

ASİYE AS

 OYUNUN AÇIKLAMASI:

 Çocuklar el ele tutuşarak bir halka oluştururlar. Bir yandan aşağıdaki sözleri ezgisiyle söylerken, bir yandan da sağa yada sola doğru yürüyerek dönerler. Yürüme ve şarkı temposu gitgide hızlanır, çocuklar koşmaya başlarlar. Şarkının üçüncü, dördüncü söylenişinin bitiminde ellerini bırakarak birdenbire yere çömelirler. Çömelirken yere düşen çocuk yanmış olur.

Asiye as

Altın tas

Ayağıma basma

Tahtaya bas

Tahta çürük

Çivi tutmaz

Asiye büyük

Kin tutmaz

  

ASKERİN BİR ATI VAR

 OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyun, dört kişiyle oynanır. Bu dört kişi el ele tutuşur. Bu şekilde dönmeye başlarlar. Dönerken hem bir şarkı söyler hem de şarkıdaki geçen hareketleri yaparlar.

Şarkı şöyledir:

“Askerin bir atı var

Otur dersem oturur.

Kalk desem kalkar

Büzül desem büzülür

Açıl desem açılır

Elleri şap şap

Ayakları rap rap

Aslan geliyor

Kaplan geliyor

Bir, iki, üç tıp.”

Ayrıca bu oyun oynanırken herkesin ayağı ya kapalı ya da açık olacaktır.  Eğer bir kişinin ayağı farklı durumda olursa, o kişi yanmış olur ve oyundan çıkar.

 

 

ASLANI UYANDIRMA!

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bu oyunda çocuklar yuva denen iki gruba ayrılır.

Gruplar belli bir mesafede karşılıklı olarak otururlar.

Aslan rolündeki bir çocuk da orta yerde uyumaktadır.

Oyunu yöneten ebenin düdük sesiyle oyun başlar.

Çocukların aslanı uyandırmamak için çok yavaş şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Böylece ayak uçlarına basarak yürüyüp aslana hafifçe dokunarak yuva değiştirirler.

Bu esnada uyanan aslanın kaptığı çocuklar oyundan çıkmış olur.

Ebe belli bir süre sonunda aslanı değiştirir.

En çok çocuk yakalayan aslan, ormanın en büyük aslanı olur.

 

 

AVCI ADAM

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir lider seçilir. Bu lider, herhangi bir yöne doğru yürür ve " Kim benimle ördek ( Ayı,Tilki, Geyik ) avlamaya gelir ?" der. Bütün çocuklar arkasına dizilir ve aynı şekilde lider (avcıyı) izlerler. Avcı dönüp hepsini görünce silahını onlara çevirir ve " Bumm " der. Bunun üzerine ayaktaki çocuklar koşarak kendi yerlerine otururlar. Kim yerine önce oturmuşsa bir dahaki sefere o lider ( Avcı ) olur.

 

 

AYAK AYAK YÜRÜME

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir ayağın burnuna, öteki ayağın topuğunu değdirerek yapılan yürüyüşe, "ayak-ayak yürüme" denir.

Bu oyunda çocuklar, yaklaşık bir metre arayla, arka arkaya dizilirler. Yerin elverişlilik durumuna göre dizilme birerli kol'da, ikişerli kol'da yada üçerli kol'da olabilir. Oyun başladığında her çocuk, kollarını iki yana açar, ayak-ayak yürür. Yürüme yönünden sapan, ayak ayak yürümede yanlış yapan yada dengesi bozulan, yanmış olur.

Bu oyun iyice öğrenildikten sonra, çocukların gözlerini kapatmaları istenerek de oynatılabilir.

 

 

AYAKKABI SAKLAMACA

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyunda beş-altı oyuncu bulunur.

Bir oyuncu ebe seçilir.

Ebe ayakkabısının birini çıkarıp gözünü yumar.

Diğer oyuncular ebenin ayakkabısını saklar.

Ebe tek ayağı üzerinde sekerek ayakkabısını aramaya koyulur.

Ebe ayakkabıya yaklaşınca diğerleri “zızz” diye arı sesi çıkarırlar.

Ebe ayakkabısını bulursa, oyunculara ayakkabıyla vurmaya çalışır.  :-(

Hangi oyuncuya vurursa o oyuncu ebe olur.

Oyun aynı şekilde devam eder.

 

 

AYAKTA GÖRDÜM

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bu oyun bir çok oyuncu ve bir top ile oynanır.

Oyuncular arasında bir ebe seçilir.

Ebe topu havaya atar, tekrar tutar. Bu esnada tüm oyuncular yere çömelir.

Ebe kimi ayakta görürse:

“Ayakta gördüm!” der ve o oyuncuyu topla vurmaya çalışır.

Ebe bir oyuncuyu topla vurursa, bu defa vurulan oyuncu yeni ebe olur.

Eğer ebe olan kişi bir oyuncuyu vuramazsa kendisi ebe olarak oyuna devam eder.

Ebe topu atıp oyuncuyu vuramaz da top diğer oyuncuların yakınına düşerse, oyuncular topu uzağa atmaya çalışır.

Ebe topu gittiği yerden getirmek zorundadır.

Oyun bu şekilde devam eder.

  

AYNA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir çocuk "ayna" olur. Başka bir çocuk da karşısına geçer, ayna olan çocuğun yaptığı devinimleri öykünerek aynısını yapar. Güldürücü devinimler çocukların daha çok hoşuna gider. Nasıl devinimler yapılacağı konusunda çocuk özgür bırakılmalıdır. İstenirse, bir çocuk ayna olduğunda, tüm çocuklar karşısına geçip onun devinimlerini öykünmeyle yaparlar.

  

BABAM ÇARŞIYA GİTTİ

                                                               

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıfta oyunun başlangıcı için bir ebe seçilir. Ebe arkadaşlarından birini işaret eder ve "Baban çarşıya gitti. İncir mi aldı?" diye sorar.

            İşaret ettiği kişi ise (İ) harfi ile başlayan bir meyve ve sebze veya bir nesne ismini hemen söyler. "Babam çarşıya gitti, İğde aldı" der. Oyuncu doğru cevap verebilirse o da başka bir arkadaşını işaret ederek "Baban çarşıya gitti, Pancar mı aldı?" diye sorar. Bu kez cevap (P) harfi ile başlayacaktır. Örneğin "Babam çarşıya gitti, Patates aldı" şeklinde cevaplandırılabilir. Oyun bu şekilde devam eder.

  

BAHÇE YARIŞI

 OYUNUN AÇIKLAMASI:

Başta bir lider olmak üzere bütün oyuncular bir çizgi üzerinde toplanırlar. Liderde bir top vardır. Diğer çocuklar gruba yaklaştırılıp 3-4 sebze ismi verilir. (Biber, lahana, domates, havuç) Lider topu sahaya doğru yuvarlarken ismi konmuş sebzelerden birini çağırır. Bu isimdeki sebzeler topu yakalamak üzere koşarlar. Kim önce topu yakalarsa liderle yer değiştirir. Diğerleri ilk yerlerine gelir, lider yeniden oyunu tekrarlatır.

  

BAHÇEDEKİ MİDİLLİ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar el ele tutarak, bir halka yaparlar. Yüzler ortaya dönüktür. Midilli olan çocuk ortadadır.

Dairedeki çocuklar;

" Midilli, sen bahçemize nasıl girdin?"

Midilli ; " İçeriye atladım."

Dairedeki çocuklar ; "Nasıl çıkacaksın?"

Midilli ; " İşte böyle."

Dedikten sonra Midilli, halkadakilerin kolları altından çeşitli denemeler yaparak halka dışına çıkamaya çalışır. Midilli dışarı çıkar çıkmaz, halka üzerindeki oyunculardan 3,4 tanesi koşucu olurlar ve Midilli'yi yakalamaya çalışırlar. Midilliyi ilk yakalayan bir sonraki oyun için Midilli olur.

  

BALIK TUTMA

                                                                                                 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bahçeye, oyun alanı olarak, iki metrekarelik bir dikdörtgen çizilir. Buna "balık ağı" denilir. Sayışma yapılır, bir ebe seçilir. Ebe "balıkçı" olur; balık ağının bir köşesinde bekler. Öteki çocuklar "balık" olurlar ve ağ çevresinde dolaşırlar. Diledikleri zaman balık ağına (yakalanmamaya çalışarak) girip çıkarlar.

            Balıkçı ise, ağa giren balıkları yakalamaya çalışır. Ağın içine olabildiğince çok sayıda balığın girdiği bir anı kollar. Dilediği zaman "dur" yada "yakaladım" diye bağırır. Balıkçı bağırınca, ağ içinde bulunan bütün balıklar oldukları yerde kalırlar. Balıklar yakalanmış olur.

Balıkçı, balıkları sayar, arkadaşlarına sayısını söyler, ebelikten kurtulur. Yakalanan balıklar, aralarında sayışarak yeni bir ebe seçerler. Yeni ebe balıkçı olur. Oyun böylece sürer. Oyun sonunda, en çok balık tutmuş olan çocuğa "reis" adı takılır ve o çocuk alkışlanır.

  

BALON

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıfa 20 adet balon getirilir.

Her balonun üzerinde 5 farklı ders ile ilgili sorular vardır.

Öğrenci seçilir ve balonun üzerindeki soruyu bilmeye çalışır.

Bilirse balonu alır.

Bilemezse soruyu sesli bir şekilde sınıfa okur ve soruyu bilen başka bir öğrenci balonu patlatır.

Amaç: Hızlı düşünme, farklı sorulara cevap verebilme, problem çözme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

 

 

BALONLA DANS

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Müzik eşliğinde dans ederlerken havaya atılan balonu da düşürmemeye çalışırlar.

Balon yere düştüğünde hepsi donar kalır. 

Öğretmen müziği keser.

Çocuklara dokunmadan onları güldürmeye çalışır.

İlk gülen diğer oyunda öğretmenle birlikte diğerlerini güldürmeye çalışanlardan olur. 

Tek kişi kalana kadar oyun sürer. 

Oyunun galibi günün en ciddisi ilan edilir.

  

 

BAŞLIK BULMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

5 farklı haber yazısı veya makale başlıklarından ayrılır ve ayrı ayrı 4 kişilik gruplara dağıtılır.

Başlıklarla yazıların birleştirilmesi istenir. 

Amaç: Muhakeme ve düşünme yetilerinin gelişmesi.

Okuma ve yorumlama becerisinin gelişmesi.

Olayların ilişkilendirme becerisi kazanma.

  

BEKÇİ KÖPEĞİ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir yere bir cisim (Nesne) konur. Yanında gözleri kapalı bir bekçi köpeği durur. Diğer öğrencilerden birisi sessizce nesneyi oradan almaya çalışır. Eğer köpeğin haberi olmadan onu alabilirse, bir dahaki oyun için "Bekçi Köpeği" olur. Eşya alırken köpek farkına varırsa "hav hav" diyerek arkadaşını yakalar. O zaman yeni bir bekçi köpeği seçilir.

 

 

BEN SENİ GÖRÜYORUM

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyun oyunculara şu şekilde açıklanır:

"Ben bir arkadaşınıza işaret edip ben bir basketbolcu görüyorum dersem, yanıt olarak işaret edilen oyuncu Basketbolcular uzun boyludur, elleri büyüktür.... v.b gibi özelliklerini açıklayacaklar veya söyleyecekler der."

Eğer: Ben bir jimnastikçi görüyorum dersem jimnastikçiler esnek, kuvvetli ve çok hareketlidirler şeklinde açıklamalar yapacaksınız ".

"Ben Seni Görüyorum dersem; tüm oyuncular oturdukları yerden kalkıp kollarını yukarıya kaldırıp gerinip tekrar yerlerine oturacaklar."

Benzeri örneklerle oyun geliştirilebilir.

En iyi açıklama yapanlar iyi gözlemci olarak ilan edilirler.

Oyunu öğretmen yerine oyuncular da yönetebilirler.

 

 

BEN KİMİM? - 1

 

OYUNUN AÇIKLAMASI: Çocuklar yarım halka biçiminde otururlar. Bir ebe seçerler. Ebenin gözleri kapatılır. Öğretmenin işaret ettiği bir çocuk kalkar, gelip ebeye sorar: "Ben kimim?" der. Ebe, soran çocuğu, sesinden tanırsa, ebelikten kurtulur, soran çocuk ebe olur. Ebe bilemezse, ebeliği sürer. Başka çocuk sorar.

            Bu oyun hayvan seslerini tanıtmak amacıyla da oynanır. Soran çocuk, bir hayvan sesi çıkarır, "Ben hangi hayvanım?" diye sorar. Öteki kurallar aynıdır.

 

 

BEN KİMİM? - 2

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğretmen öğrencilere önceden söyleyerek karton getirtir. Kartonlar taç şeklinde kesilir ve yapıştırılır, üzerine meyve yada kişilerin isimleri yazılır. Tahtaya üç yada dört oyuncu çıkarılır ve bu kartonlar başlarına yerleştirilir.

            Fakat oyuncu başındaki kartonda ne yazdığını önceden görmemelidir. Her oyuncunun diğer oyunculara üç soru sorma hakkı vardır. (örneğin rengim nedir? gibi.) üç sorusunu tamamlayan oyuncuların iki tahmin hakkı vardır. Bu tahminler sonucu ne olduğunu bilen oyuncular oyunu kazanır. Oyun değişik kavram veya sözcükler yazılarak da oynanabilir.

 

 

BENDE NELER VAR? (1.SINIF)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir kağıda veya tahtaya öğrencilerin tanıdıkları heceler yazılır. Bu hecelerle anlamlı kelimeler oluşturmaları istenir. Oluşturulan kelimeler defterlere yazılır. En fazla kelime türeten öğrenci alkışlanır.

 

 


 

BENİMLE GEL

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün öğrenciler bir halka üzerinde yüzleri içe dönük olarak dururlar. Bir kişi dairenin dışındadır. Dışarıdaki oyuncu halkanın etrafında koşmaya başlayınca oyun başlar. Koşan oyuncu bir arkadaşının sırtına hafifçe dokunarak " Benimle gel." der. Dairenin etrafında bir kere koşu, arkadaşının yerini almaya çalışır. Vurulan oyuncu, arkadaşı kendi yerine gelinceye kadar dokunmaya çalışır. Bunda başarısız olursa ebe olur ve başka birisini koşturur. Eğer arkadaşına yerine gelmeden önce dokunursa kendi yine yerine geçer. Arkadaşı ikinci defa ebe olur.

 

 

BİL KAZAN

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğretmen sporla ilgili soruları önceden hazırlar.

Oyuncular iki eşit gruba ayrılır. İki gruptan birer kişi öğretmen masasına gelir.

Öğretmen önceden hazırladığı sorulardan birini seslice okur.

Sorunun okunmasından sonra ilk masaya vuran oyuncu soruyu cevaplama hakkını kazanır.

Verdiği cevap doğru ise (+) puan kazanır. Yanlış ise karşı grup (+) puan alır en çok (+) puanı alan grup kazanır.

Sorulabilecek sorular sporun her alanı ile ilgili olabilir.
Örneğin: Basketbolda kaç mola vardır. Hentbol kaç kişiyle oynanır, Voleybol maçını kaç hakem idare eder vb. gibi.

 

 

BİR BURADA İKİ NEREDE?

                                                                  
OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bu oyun  sınıftaki öğrencilere birer numara verilerek başlanır ve numaralar sınıf tahtasına yazılır. Daha sonra 1 numaralı öğrenci (ör/ 1 burada 5 nerde?) diyerek oyunu başlatır. Nerde diye sorulan numara kalkar ve başka bir numaranın nerde olduğunu sorar. oyun seri bir şekilde devam eder. Yanılan, şaşıran ve tekleyen öğrenciler elenerek numaraları tahtadan silinir. Elenen öğrenci numarasını söyler (ör/5 elendi 15 nerde) diyerek yerinde sessizce oturur. Son iki öğrenci kalana kadar oyun devam eder. Oyun her öğrencinin ismini vererek de oynatılır. Çalışmalarınızda başarılar.

 

BEKÇİ KÖPEĞİ


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir yere bir cisim (Nesne) konur. Yanında gözleri kapalı bir bekçi köpeği durur. Diğer öğrencilerden birisi sessizce nesneyi oradan almaya çalışır. Eğer köpeğin haberi olmadan onu alabilirse, bir dahaki oyun için "Bekçi Köpeği" olur. Eşya alırken köpek farkına varırsa "hav hav" diyerek arkadaşını yakalar. O zaman yeni bir bekçi köpeği seçilir.

 

 

BOM

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyuncular daire düzeninde otururlar. Oyunculardan her hangi biri sayı saymaya başlar ve diğer oyuncularda sıraları geldikçe sayı sayarlar.1.2.3.4.5.6 diye sayılan sayıların içinde 7 ve 7 ‘nin katlarında ayrıca içinde 7 rakamı geçen sayılarda, “BOM” dendiği anda oyun, oradan geriye döner. (örneğin; bir oyuncu 6 dediğinde, diğer oyuncu “BOM” der ve 6 diyen oyuncu “8”diyerek saymaya devam eder, Böylece sayma ters yönde devam edecektir) Hata yapan, şaşıran ve duraklayan oyunculara ceza verilir.

Çeşitlendirme:  Oyuncuların seviyesine göre “Bom” denilecek sayılar zorlaştırılabilir.

 

 

BONCUK TOPLAMA

                                                                                               

OYUNUN AÇIKLAMASI:

“Boncuk Toplama” oyunu için, sınıftaki çocuklar üçerli gruplara ayrılır. Gruptaki çocuklara renkleri kırmızı, sarı ve mavi olan birer bardak verilir. Halı üzerine büyükçe bir daire çizilerek, içine kırmızı, sarı, mavi boncuklar, karışık olarak dökülür. Gruptakiler bardaklarının rengindeki boncukları, tek tek hızla toplayıp, dökmeden gelerek, belirlenen kavanoza boşaltırlar. İlk tamamlayan oyunu kazanır. Oyun diğer grupların da aynı şekilde oynamasıyla sona erer.

 

 

BOYNUZLAR HAVAYA

 

OYUNUN YERİ: Sınıf-Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ: Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ: 8-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Oyuncuların dikkat ve takip yeteneklerini geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI: Öğrenciler ellerini masaya veya dizleri üzerine koyarlar. Oyunu yöneten başkan arkadaşlarına “Bütün boynuzlar havaya” dedikten sonra; “kedinin boynuzları havaya” derse oyuncuların ellerini yukarı kaldırmamaları gerekir. Çünkü kedinin boynuzları yoktur. Eğer başkan “Öküzün boynuzları havaya” derse oyuncuların hepsi ellerini havaya kaldırmalıdır. Başkan arkadaşlarını şaşırtmak için kendi de ellerini havaya kaldırır. Şaşıran olursa cezalandırılır. (Çeşitli hayvan isimleri bu oyunda kullanılır)

 

 

BU FİŞ KİMDE? (1.SINIF)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Üzerlerinde alıştırma yapılacak kelime fişleri öğrencilere dağıtılır.Her öğrenci kendine verilen fişi önüne koyarak sessizce okur.Öğretmen,kelime tablosu üzerindeki fişlerde okuma çubuğunu gezdirerek rasgele bir fiş gösterir. "Bu fiş kimde diye sorar?"Fiş sahibi öğrenci ayağa kalkarak fişini okur ve tahtaya yazar.Diğer öğrenciler de aynı fişi defterlerine yazarlar.Diğer fişler gösterilerek oyuna devam edilir.

 

 

BU KİM?


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar, yarım halka biçiminde ( yere ta da iskemleye ) otururlar.

Öğretmen sorar :

"-Ben kara gözlü, kıvırcık saçlı bir kız görüyorum; kim bu?"

Çocuklar, öğretmenin bakmakta olduğu çocuğa bakarak, sorduğu kızın kim olduğunu

bulurlar, adını söylerler.

Aynı oyun, çocukların aşağıda gösterilen başka özellikleri sorularak da oynanır :

a) Göz renkleri ve biçimleri ( mavi, kahverengi, yeşil, kara, ela, iri, küçük…vb )


b) Yüz biçimleri ( yuvarlak, uzun…vb )


c) Saç rengi ve biçimi ( kara, sarı, kahverengi, kıvırcık, düz, dalgalı ; uzun, kısa…vb )


Bu tür oyunlar, usandırmamak koşuluyla, arkadaşlarının çeşitli özelliklerini ( ve bu arada

renkleri ) çocuklar öğreninceye kadar sürdürülür.

 

 

BU NE YAPSIN?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Tüm oyuncular küçük bir kağıda önce kendi isimlerini sonra da rolünü üstlenebileceği bir hayvan ismini yazarlar ve kağıdı katlayarak bir kutu veya torbaya atarlar.

Kağıtların toplandığı bu torbadan bir oyuncu bir kağıt çeker.

Kağıtta ismi yazılı oyuncu tahtaya çıkar. Kağıt çeken oyuncu diğer arkadaşlarına bu .... (örn. Ördek) ne yapsın? diye sorar.

Diğer oyuncular da örneğin: kanguru gibi sıçrasın derler.

Gelen isteğe göre oyuncu kağıttaki yazdığı hayvanın rolüyle bu isteği taklit ederek yerine getirir.

Tüm oyuncuların kağıtları çekilinceye kadar oyun sürdürülür

 

 

BÜLBÜL KAFESTE

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar el ele tutuşarak bir halka oluştururlar. Bu halka bülbül kafesi olur. Öğretmen, çocuklar arasından iki üç "bülbül" seçer. Bülbüller kafes içinde dolaşırlar.

            Oyun sırasında, halkadaki çocuklar,"bülbül kafeste" sözlerini yineleyerek ve ellerini (halkayı bırakarak) çırpmaya başlarlar. Bu sırada bülbüller halkadan çıkmaya çalışırlar. Halkadaki çocuklar, bülbülleri kafesten dışarı çıkarmamak için (bülbül nereden çıkmak istiyorsa oradaki çocuklar) hemen birbirlerinin ellerini tutarlar, kafesin açık yerini kapatırlar. Kafesten (arkadaşlarının kolları, bacakları arasından) kaçabilen bülbüller oyunu kazanmış olurlar.

  

BÜYÜ BÜYÜ, KÜÇÜL KÜÇÜL

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar ayakta durur. Öğretmen, aşağıda sözleri söylerken, çocuklar bu sözlere göre devinimler yaparlar. Önce büyü büyü, sonra da küçül küçül oyunu oynanır.

Büyü büyü

Kollarını yukarıya kaldır

Daha çok kaldır, daha çok kaldır

Ayak parmaklarının ucuna bas

Daha çok yüksel, daha çok yüksel

Büyü büyü kocaman ol, büyü büyü kocaman ol…

(Çocuklar en çok yükseldiklerinde, ara vermeden küçül küçül oyununa geçilir)

Küçül küçül

Kollarını indir

Çömelerek büzül

Daha çok büzül, daha çok büzül

Küçül küçül, minicik ol…

  

CÜMLA YAPMA (1.SINIF)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Kelime fişleri bir sıranın üzerine dökülür. Bir öğrenci kaldırılır, diğer öğrenciler de yerlerinde kendi küçük fişleri ile öğretmenin söylediği cümlenin kelimelerini cümle şeklinde dizmeye çalışırlar. Daha sonra kurulan cümle defterlere yazdırılır.

 

 

CÜMLEDEKİ KELİMELERİN TOPLANTISI VAR (1.SINIF)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çözümlemesi yapılan cümlelerdeki kelimeler öğrencilere rasgele dağıtılır.Sonra öğretmen bir cümleyi okuyarak bu cümlenin toplantısı var der.Bu cümleyi içeren kelimeler hangi öğrencilerde ise bu öğrenciler tahtaya gelip cümle şeklinde dizilirler.Toplantıda yanlış yerde duranlar uyarılır.Sonra bu cümle defterlere yazdırılır.Toplantı sona erince başka bir cümlenin toplantısı yapılır.

 

 

ÇAPRAZ SIÇRAMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar, ikişer ikişer kümelere ayrılırlar. Her iki çocuk yüz yüze durur; ondan sonra, sağ kolları ile birbirlerinin kollarına çapraz olarak girerler ve kendi çevrelerinde sıçrayarak dönerler. Bu dönüş, soldan sağa doğru olur. Bir süre sonra durup, kollarını değiştirirler; bu kez sol kollarla çapraz yaparlar, sağdan sola doğru sıçrayarak dönerler. Oyun istenildiği kadar sürdürülebilir.

 

 

ÇARPMA

                                                                                                 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğretmenin elinde bir top vardır. Öğretmen topu yere vurduğun da öğrencilerin aynı anda el çarpmasını ister. Topu yere vurduğunda el çarpmayan yada geç kalan öğrenci yanar. Oyun en son kişi kalana kadar devam eder.

  

ÇEVİR SALLA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar yere otururlar. Öğretmen aşağıda gösterilen sözleri söyler, devinimleri yapar. Çocuklar da, aynı devinimleri, öğretmene öykünerek yaparlar.

Başını çevir, çevir (başlar soldan sağa, sağdan sola çevrilir)

Başını salla, salla (Başlar sağa-sola, öne-arkaya sallanır)

Kolunu çevir, çevir (kollar önden arkaya, arkadan öne çevrilir)

Kolunu salla, salla (kollar, aşağıya indirilir, avuçlar yere birbirine koşut olarak önde tutulur, soldan sağa, sağdan sola sallanır, sonra da yine iki kol birbirine koşut olarak, ön tarafta bir daire çizecek biçimde sallanır.)

 

 

ÇİFT DAİREDE TOP DOLANDIRMACA

 

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: İki Adet Top

OYUNUN SÜRESİ: Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ:

OYUNCU SAYISI: 8-12

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Dikkat ve zamanlamanın Geliştirilmesi

OYUNUN AÇIKLAMASI: Her iki takım ayrı bir ilk oyun çemberinde yüzleri merkeze dönük pozisyonda eşit aralıklarla sıralanır. Her iki takım kaptanına birer top verilir. Öğretmenin “başla” komutu ile kaptanlar yan atışı kullanarak yanındaki arkadaşlarına atarlar. Her takımın oyuncuları topu saat ibresi yönünde yanındaki arkadaşına atmaya devam eder. Topu düşüren oyuncu gidip ve yerine geldikten sonra arkadaşına atacaktır. Topun daire etrafında iki kez dolaşımı ilk tamamlayan takım yarışı kazanacaktır. Kaptan top kendisine gelince dolaşım sayısını yüksek sesle söyleyecektir. Oyunda dolaşım sayısı istenildiği kadar arttırılabilir.

 

 

ÇİFTÇİ ÇUKURA DALDI (ŞARKILI OYUN)

                                                                

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar el ele tutuşup bir halka oluştururlar. İçlerinden biri "çiftçi" olarak seçilir. Çiftçi halkanın ortasında durur. Çocuklar bir yandan, aşağıda gösterilen sözlerle oyunun şarkısını söylerler, bir yandan da sağa yada sola doğru yan yan yürüyerek dönmeye çalışırlar.
Oyun sırasında "çiftçi hanımını aldı." sözleri söylenirken çiftçi olan çocuk halka içinden bir çocuğu seçer, yanına alır. Sözlerin öteki dizelere göre, hanım çocuğunu, çocuk dadısını, dadı köpeğini, köpek kedisini, kedi sıçanını, sıçan da peynirini seçer. Bunlar, ilk halkanın içinde ikinci bir halka oluştururlar. Peynir seçilince çocuklar ellerini çırparak şarkının "peynir ortada kaldı" dizesini söylerler ve oyun böylece biter. Oyunun yinelenmesinde "peynir" bu kez "çiftçi" yapılarak ödüllendirilir.

Çiftçi çukura daldı Haydi peri kızı

Çiftçi çukura daldı

 

Çiftçi hanımını aldı Haydi peri kızı

Çiftçi hanımını aldı

 

Hanım çocuğunu aldı Haydi peri kızı

Hanım çocuğunu aldı

 

Çocuk dadısını aldı Haydi peri kızı

Çocuk dadısını aldı

 

Dadı köpeğini aldı Haydi peri kızı

Dadı köpeğini aldı


Köpek kedisini aldı Haydi peri kızı

Köpek kedisini aldı


Kedi sıçanını aldı Haydi peri kızı

Kedi sıçanını aldı


Sıçan peynirini aldı Haydi peri kızı

Sıçan peynirini aldı


Peynir ortada kaldı Haydi peri kızı

Peynir ortada kaldı ( oyun bitinceye dek bu dize yinelenir.)

 

 

ÇORAPLAR - AYAKKABILAR


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıf iki eşit gruba ayrılır. Oyun alanının bir başına ve bir de sonuna ikişer daire çizilir. Çocuklar çoraplarını çıkarıp ilk daire içine koyarlar. İkinci dairenin içine de ayakkabılarını koyarlar. Yarışma başlayınca çocuklar sırayla ilk önce ilk daireye giderek çoraplarını, ikinci daireye giderek ayakkabılarını doğru bir şekilde giyerek, sıranın arkasına geçer, yerini arkadaşına bırakır. Oyun her çocuk yarışana kadar devam eder.

 

 

ÇÖMEL KURTUL

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar, aralarından bir ebe seçerler. Öteki çocuklar oyun alanına serbestçe dağılırlar. Ebe, arkadaşları içinden birini yakalamaya çalışır. Yakalanmak üzere olan çocuk, ebe kendisine yaklaşınca yere çömelirse, yanmaktan kurtulur. Çömelmeden yakalanırsa yanar. Yakalanan ebe olur, oyun böylece sürer.

 

 

ÇÖMELİK EL SENDE

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğrenciler bahçeye dağılırlar. Bir kişi ebe olur. Öğretmen düdük çalınca ebe hariç diğer çocuklar leylek gibi tek ayakları üzerinde dururlar. Ebe dokunmak üzere leyleklere yaklaşır. Leylekler bir ayakla sekerek kaçarlar. Kime dokunursa o çömelir. En son kalan leylek, ebe olur.

 

 

ÇÖMLEĞİMDE NE VAR?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir ebe seçilir. Öteki çocuklar halka olur, çömelirler. Ebe halkanın dışında dolaşır. İstediği bir oyuncunun yanında durur ve sorar:

Ebe : Çömleğinde ne var?

Oyuncu : Yağ var, bal var.

Ebe : Satar mısın?

Oyuncu : Satmam.

Ebe : Tattırır mısın?

Oyuncu : Tattırmam

Ebe: (oturan oyuncunun eline hızla vurur ve "Al öyleyse, sen o yoldan, ben bu yoldan" der ve halkanın çevresinden dolaşarak aynı yere gelmek üzere koşmaya başlar)

Eline vurulan oyuncu da, hemen yerinden kalkar, ebenin koştuğu yönden değil, ters yönden halkanın çevresinde koşmaya başlar. İkisinin de amacı, boşalan yere önce gelip çömelmektir. Kim önce gelirse o çömelir; öteki ebe olur. Oyun böylece sürer.

 

 

ÇÜRÜK YUMURTA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Öteki çocuklar halka olup çömelirler, ellerini dizleri önünde kenetlerler. Oyun başlayınca ebe, halkanın ortasında dolaşır. "Bu yumurta sağlam mı? Çürük mü? "der ve bir arkadaşının başına, önden hafifçe iterek dokunur. Dokunulan çocuğun, düşmeden ve çömelik durumda dengede kalması gerekir. Dengesi bozulup geriye (yada denge sağlayayım derken ileriye) düşen yada kenetli elleri çözülen çocuk yanmış olur, oyun dışı kalır. Sona kalan bir kaç çocuk alkışlanır. İstenirse oyun yinelenir.

 

 

DENİZDE DALGA VAR (1.SINIF)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Her öğrenciye bir kelime verilir. Sadece ebe olan bir öğrenciye kelime verilmez. Ellerinde kelime olan öğrenciler kendilerine bir daire çizerler ve bu daireden dışarı çıkmazlar, ancak ebe "denizde dalga var" diye seslendiği zaman öğrenciler dairenin dışına çıkıp tekrar dairelerine geri dönerler. Bu arada ebe bir yer kapmaya çalışır. Kapamazsa ebeliği devam eder. Kaparsa o dairede bulunan kelimeyi okumak ve yazmak suretiyle ebelikten kurtulabilir.

 

 

DOĞRU SIRALA

                                                                                              

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğretmen sırada oturan öğrencilerden 6-8 tanesini çağırarak yazı tahtasının önünde yüzleri arkadaşlarına dönük olarak tutar ve hepsine bir isim verir.

(Örneğin; Renkler, kuş isimleri, şehir ismi veya oyuncak isimleri gibi)

Bundan sonra oturanlar sıralarının üzerine başlarını koyarak gözlerini kaparlar.

Öğretmen tahtadakilerin yerlerini değiştirir.

Bundan sonra herkes bakar, bir kaç gönüllü istenir.

Bu gönüllüler arkadaşlarının yer ve isimlerine göre onları tekrar dizerler.

 

 

DOKUNMA


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bu oyun kolaydan zora doğru üç aşamada oynanmalıdır. Çocuklar, her üç aşamada da, tere yada iskemlelere, yarım ay biçiminde oturtulurlar.


a)- Öğretmenin göstermesiyle:


            Öğretmen, elini kendi başına koyar, çocuklara "başına dokun" der, çocuklar, öğretmene öykünürler, ellerini kendi başlarına dokundururlar. Aynı oyun "eline dokun", "dizine dokun", "kulağına dokun"…vb. sözlerle sürdürülür.


b)- Öğretmen göstermeden:


            Dokunma oyunu bu kez, öğretmenin söylediği yerlere kendisi dokunmadan oynanır.  Öğretmen buyruk verir, çocuklar yaparlar.


c)- Şaşırtma yapılarak:


            Çocuklar, öğretmenin "dokun" dediği yerleri iyice öğrendikten sonra, aynı oyun, bu kez de şaşırtmacalı olarak oynanır. Öğretmen, kimi kez söylediği yere dokunur; kimi kez de başka yere dokunur. Örneğin; kendisi, kendi koluna dokunurken, çocuklara "başına dokun" der. Çocuklar (öğretmenin kendi koluna dokunarak yaptığı şaşırtmacaya kanmadan) kendi başlarına dokunabilmelidirler.


            Doğal ki, bütün çocuklar doğru yere şaşırmadan dokunmayı yapabilirler. Kimi doğru, kimi yanlış yapabilir. Bu durumda ise gülüşmeler olur, neşeli

 

 

DOLAN DUR

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıf iki veya üç gruba ayrılır. Her gruptaki oyunculardan bir tanesi kendi sıraları önüne çıkarlar, eğilerek işaret parmağı üzerinde üç tur olduğu yerde dönerler.

            Oyun lideri oyuncuların ayağa kalkmasından hemen sonra bu oyunculara bir sözcük veya matematiksel işlem söyleyerek tahtaya yazmalarını ister. İstenilen bu işlemleri en doğru ve çabuk yerine getiren oyuncunun grubu artı puan alır. Sonuçta en çok artı puan alan grup oyunun galibi sayılırken diğer gruptan herhangi bir şeyi taklit etmelerini isterler.

 

 

DOLAŞAN YÜZÜK


OYUNUN YERİ: Sınıf-Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:İp ve yüzük

OYUNUN SÜRESİ: Yüzüğü Bulana kadar

OYUNUN SEVİYESİ:

OYUNCU SAYISI: 8-10

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Dikkat ve takip Özelliklerinin Geliştirilmesi

OYUNUN AÇIKLAMASI: 2-3 metrelik bir ipe bir yüzük geçirilir, uçları bağlanır. Öğrenciler dairede oturur veya ayakta durur. Elleri ile ipi tutarlar. Yüzük elden ele belli etmeksizin ipte dolaştırılır.

Ortada bulunan oyuncu dikkatle izleyerek yüzüğün kimde olabileceğini eliyle göstererek tahmin eder, adını söyler. O oyuncu elini açmak zorundadır. Eğer yüzük elinde ise ortadaki ile yer değiştirilir.

 

 

DÖNEN İPTEN SIÇRAMA

 

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:İp ve Ağırlık

OYUNUN SÜRESİ: Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ: 10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: 8-12

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Dikkat ve takip Özelliklerinin Geliştirmesi

OYUNUN AÇIKLAMASI: Oyuncular dairede muntazam olarak yan yana yerleşirler. Ortadaki oyuncunun elinde, dairenin yarı çap uzunluğunda bir ip bulunur. İpin ucuna hafif bir ağırlık bağlanır. Lastik ayakkabı, kum torbası vs. ortadaki oyuncu kendi etrafında dönerek ipi kenarlardaki oyuncuların ayaklarına değdirmeye çalışır. İpin Yerden yüksekliği 20-30 cm kadardır. Oyuncular Zamanında sıçrayarak ipin ayakların altından geçmesini sağlarlar. İp hangi oyuncunun ayağına değerse ortadaki oyuncu ile yer değiştirir.

 

 

DÖRTLÜ DOKUNMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Dörtlü dokunma oyunu."başımız-omzumuz-dizimiz-ayağımız" sözleri söylenerek ve söylenen yerlere dokunularak oynanır. Oynayış sırasında devinimler gitgide hızlandırılabilir. Bu hızlandırma sırasında çocukların soluk almaları güçleşeceğinden, sözcükleri söylememeleri istenir, bunun yerine öğretmen söyler, çocuklar yapar. Bu uygulama biçimiyle oyun, aynı zamanda, kolay beden eğitimi işlevi de görür.

 

 

DUDAKTAN ANLAMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğretmen, bilinmesi kolay olan sözcüklerden birini (anne, baba, kardeş, arkadaş, adları gibi) seçer, dudak hareketleriyle (hiç ses çıkarmadan) söyler. Çocuklar da, söylenen sözcüğün ne olduğunu öğretmenin dudak devinimlerinden bulmaya çalışırlar. Bilen çocuk öğretmen olur. Oyun böylece sürer.

 

 

EBEYE DEĞME

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Tebeşirle bahçeye büyük bir çember çizilir öğrenciler çemberin etrafına yüzleri çembere dönük şekilde sıralanırlar. Bir ebe üç koruyucu seçilir. Çemberin ortasına ebe geçer. 3 koruyucu da onun etrafında dolanırlar. Çemberin dışındaki öğrenciler koruyuculara yakalanmadan ebeye değmeye çalışırlar. Koruyucuya yakalanan öğrenci oyun dışı kalır. Koruyucuya yakalanmadan ebeye değen öğrenci ebe olur. Çember dışında kalan son üç öğrenci oyunun galibidir.


Oyunun Kuralları Çemberin dışındaki öğrenciler ebeye değmeye çalıştıktan sonra yine çemberin dışında durmak zorundadırlar.

 

 

EL EBE

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sıralarında oturan çocuklar ellerini avuçları yukarı bakacak şekilde arkalarındaki sıraya koyarlar.
Yüzler öne dönüktür.

Öğretmenin işareti ile en arkadaki bir ço­cuk elini önündeki arkadaşının eline vurur.

Her çocuk kendi önündekinin avucuna değer en öndeki çocuk elini havaya kaldırır.

Elini önce havaya kaldıran grup birinci olur.

Oyun sıralardaki oyuncuların sayısal eşitliği sağlanarak numara verilip istenilen herhangi bir numara veya arkadan da başlayabilir.

 

 

ELLEM BÜLLEM

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar yere otururlar. İçlerinden biri ebe seçilir. Ebe, oturan çocuklara eliyle dokunarak aşağıdaki tekerlemeyi sayışma gibi söyler. Son hece söylenirken ebe hangi çocuğa dokunmuşsa o çocuğu sorguya çeker.


Ellem büllem

Epelek sepelek


Sarı kızın satması

Kara koyunun dolması


Al bunu çek bunu


Ebe : Hamam önüne vardın mı?

Çocuk : Vardım.


Ebe : Benim devemi gördün mü?

Çocuk : Gördüm.


Ebe : Çullu muydu, çulsuz muydu?

Çocuk : Çulluydu.

 

Ebe : Benim devem çulsuzdu, bilemedin.

Ebe : Yolda tavuk gördün mü?

Çocuk : Gördüm.


Ebe : Ak mıydı, kara mıydı?

Çocuk : Karaydı.

Ebe : Benim tavuğum ak idi, bilemedin.


Ebe : Develerime tuzlu su mu içirdin, tuzsuz su mu?

Çocuk : Tuzlu su içirdim.

 

Ebe : Vah vah benim develerimin ciğerlerini yakmışsın ha !? ve çocuğu kovalamaya başlar, çocuk kaçar. Yakalanan çocuk ebe olur. Yakalayamazsa ebeliği devam eder. Oyun böylece sürdürülür.

 

 

ESİR ALMA VE VERME

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyuncular karşılıklı iki sıra olur. Aralarında 7-8 metre mesafe vardır. Her sıra sağdan numara sayar. A sıranın bir numarası karşıya gider. O sıranın önünden geçerken bir kişinin herhangi bir yerine dokunur ve yakalanmadan kendi sırasına doğru kaçar. Kendisine dokunulan oyuncu bunu öbür sıranın hizasına kadar kovalamaya başlar. Eğer oyuncuyu yakalarsa, yakalanan oyuncu B sırasına esir olarak gider, o sıranın en sonuna eklenir. Dokunulmadan kaçarsa B sırasındaki kovalayan oyuncu esir olur ve A sırasının en sonuna eklenir. Belli bir süre sonra hangi sıra daha fazla ise o taraf oyunu kazanır.

 

 

EŞİNİ BUL

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar, ikişer ikişer eşlendirilir. Herkes eşini tanıdıktan sonra, eşler bahçeye dağılırlar. Öğretmen;

- Ben işaret verdiğim zaman, kim eşini daha çabuk bulur ve karşıma sıra olursa, onlar oyunu kazanırlar, der.

Öğretmenin işaretiyle istenilen yerde sıralanan çiftler, oyunda başarılı sayılırlar.

 

 

EŞYA SAKLAMA-VIZ

 

OYUNUN YERİ: Sınıf-Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ: 2-3 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ: 8-10 yaş ve Üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Oyuncuların Dikkatini Geliştirir

OYUNUN AÇIKLAMASI: Oyunculardan biri ebe olarak seçilir. Ebe, gözlerini kapar ve oyunculardan uzaklaşır. Bu arada oyuncular, küçük bir eşyayı (yüzük-para ve kalem v.s) saklarlar. Sonra ebe oyun alanına gelir ve saklanan eşyayı bulmaya çalışır. Ebe eşyanın yanına yaklaştıkça, oyunun başından beri çıkartılan “Vız” sesi yükseltilir. Uzaklaştıkça ses tonu azaltılır. Ebe eşyayı buluncaya kadar oyun devam eder. Sonra biri ebe olur.

 

EŞYA VER

                                                                               
OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün çocuklar sıralarında otururlar. Öğretmen bunlardan 6-8 tanesini çağırarak yazı tahtasının önünde yüzleri arkadaşlarına dönük olarak tutar ve hepsine bir isim verir. ( Örneğin; Renkler, Kuş isimleri, Şehir ismi veya oyuncak isimleri gibi) Bundan sonra oturanlar sıralarının üzerine başlarını koyarak gözlerini kaparlar. Öğretmen tahtadakilerin yerlerini değiştirir. Bundan sonra herkes bakar, bir kaç gönüllü istenir. Bu gönüllüler arkadaşlarının yer ve isimlerine göre onları tekrar dizerler.

 

 

FIRILDAK

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar sayışarak aralarından bir "fırıldak" seçerler. Öteki çocuklar, duvardan 10-15 metre uzaklıkta sıra olup dururlar. Fırıldak yüzünü duvara döner. Fırıldak "bir-iki-üç" diye sayı sayarken, her sayışta iki elinin avuçlarını duvara vurur ve hemen arkasını döner. Fırıldak'ın sayı sayması sırasında öteki çocuklar da durdukları yerden yürümeye başlarlar. Amaçları, ebeye görünmeden gelip onun arkasına dokunmaktır. Oyuncular yürürken fırıldak da saymasını bitirip hemen arkasına dönünce kimi yürürken görürse onun adını söyler. Adı söylenen çocuk yanmış olur. Fırıldak dönünce her çocuk yerinde durur. Duran çocuk yanmaz. Fırıldak, yeniden saymak için arkasını döndüğünde yine yürüyüş başlar. Yanmadan gelip fırıldağa dokunan fırıldak olur. Oyun böylece sürer.

            Bu oyunda, "bir-iki-üç" diye sayı sayma işlemi yerine, "ön, dö, turva, arkada çorba" biçiminde de söylenebilir.

 

 

FASULYE TORBASINI BULMA

                                                                               
OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar elleri arkada olmak üzere omuz omuza bir daire yapar. Bir çocuk ortadadır. Birisine bir fasulye torbası verilir. Dairedeki öğrenciler bunu elden ele verirler. Ortadaki öğrenci fasulye torbasının nerede (kimde) olduğunu bulmaya çalışır. Eğer tahmini çok uzun sürerse başka bir oyuncu ile değiştirilir.

 Gezen hece (1.sınıf)

 10x80 ebadında bir kartonun üzerine gezdirilecek hece ile anlamlı kelimeler oluşturacak heceler alt alta yazılır.Bu hecelerin arasında yazılı bulunan heceler ile anlamlı kelime oluşturacak bir hece sürgülü bir şekilde gezdirilmek suretiyle anlamlı yeni kelimelr türetilir.Örneğin alt alta yazılan "ya ,ba,ka,,so " vb.hecelerin arasında sürgülü "ba"hecesi gezdirildiğinde anlamlı yaba,baba,kaba soba vb.kelimeler türetilir.Diğer yana da heceler yazılmak suretiyle üç heceli kelimeler de türetilebilir.

 

 

GEZEN YÜZÜK

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Uzun bir ipe bir yüzük geçirilir. İpin iki ucu birleştirilerek düğümlenir. Bir ebe seçilir. Çocuklar iki elleriyle ipi dışarıdan tutarak, ip çevresinde bir halka oluştururlar. Çocukların elleri ip üzerinde birbirine daha yakın durur.

            Oyun başladığı zaman, ebe ortada durur; ipe geçirilmiş yüzük, bir çocuğun, ipi tutan eli altında saklanır. Halkadaki çocuklar, bu yüzüğü ebeye göstermeden birbirlerine aktarırlar. Çoğu kez de, ebeyi şaşırtmak için, aktarır gibi yaparlar. Bu arada (yüzük yüzük neredesin, acep hangi eldesin) sözlerini söylerler.

            Ebe yüzüğün kimde olduğunu bulmaya çalışır. Bulabildiğini sandığı an "Durun!" der. Çocuklar dururlar. Ebe yüzüğün kendisinde olduğunu umduğu üç arkadaşına, ellerini açmalarını söyler; (önce birine, bulamazsa ikincisine, onda da bulamazsa üçüncüsüne "elini aç" demek hakkı vardır.) yüzüğü bulursa, ebeliği biter; yüzüğü bulduran çocuk ebe olur.

Bu oyun yere oturularak da oynanabilir.

 

 

GÖLGEME BASMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bu oyun, güneşli havada, bahçede oynanır. Çocuk sayısına göre bir alan belirlenir. Oyun sırasında bu alanın dışına çıkılmaz. Çocuklar sayışarak aralarında bir ebe seçerler. Ebe, arkadaşlarını kovalayarak birinin gölgesine basmaya çalışır. Kimin gölgesine basarsa ebelikten kurtulur. Gölgesine basılan yada kaçarken oyun alanının dışına çıkan çocuk ebe olur. Oyun böylece istenildiği kadar sürdürülür.

  

GÖR-AT

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyunculara önceden içlerine bir çay bardağı kum-nohut-fasulye vb maddelerden biri doldurulan ve dikilerek kapatılan eski çorap veya bezden hazırlanmış toplar getirmeleri söylenir.

            Öğretmen de sınıfa çeşitli büyüklükte renkli kovalar, çöp sepeti veya karton kutu vb. getirir. Oyuncular komutla beraber belirli mesafelerde yerleştirilen bu kutu veya kovalara sırayla ellerindeki topları atarlar. Yana yana veya ard arda sıralanan kovaların her birinin bir sıra numarası ve puanı vardır. Atışların sonunda puanlar toplanır. En çok puan toplayan oyuncu veya grup ka­zanır.

            Oyun oyuncuların sırtlarını kovalara dönük olarak atış yapmaları, sırtları dönük bacak aralarından atarak vb. formlarda da oynanabilir. Kovaların bulunmadığı durumlarda yere çeşitli çapta çemberler çizilip hedef atış için kullanılabilir.

 

 

GÖRMEDEN GÖZLÜK TAKMA


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Büyükçe bir adam başı çizilir. Çocuklara bu adamın iyi göremediği ve gözlüğe ihtiyacı olduğu belirtilir ve hazırlanmış gözlük resmini uygun şekilde yerleştirmeleri istenir. Çocuklar sıra ile gelirler ve gözleri kapalı olarak, resme gözlük yerleştirmeye çalışırlar. Arkadaşları da sözel yönergelerle ona yardımcı olurlar.

 

 

GÜLME

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar halka olurlar, bir ebe seçilir. Ebe eline bir top alır, topu havaya atar. Top yere düşünceye kadar bütün çocuklar gülerler. Top yere düşünce bütün çocuklar susarlar. Top havadayken gülmeyen, yada top yere düşünce susmayan çocuk, oyun dışı kalır.

Bu oyunda topu yukarı atacak çocuk bulunamazsa, ebenin görevini öğretmen üstlenir.

 

 

GÜNAYDIN (BENİMLE GELME)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğrenciler bir halka üzerinde, yüzleri merkeze dönük olarak durur. Bir ebe halkanın dışındadır. Halkanın etrafında koşarken hafifçe bir arkadaşına dokunarak, "Benimle gelme." der. İki oyuncu ters istikamette koşarlar. Karşılaştıkları zaman birbirlerini eğilerek selamlarlar ve "Günaydın" derler ve boş kalan yeri kapmak için koşularına devam ederler. Boş yeri kapamayan öğrenci ebe olur ve oyunu tekrarlar.

 

 

GÜZEL KONUŞMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıftan bir öğrenci seçilir. Bir öğrenci, öğretmen tarafından seçilen bir konu hakkında hiç durmadan belli bir sürede güzel konuşmaya çalışır. Kim, aldığı konuda daha güzel konuşursa ödüllendirilir.

 

 

HACIYATMAZ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar üçer kişilik kümelere ayrılırlar. Her kümede iki çocuk yüz yüze ve karşılıklı durur; üçüncü çocuk ise bu iki çocuğun arasında (iki arkadaşının birini sağına, ötekini soluna alacak şekilde, dimdik ve kaskatı) durur. Ortadaki çocuğa iki çocuktan biri, Hacıyatmaz'ı ötekine, öteki de birinci çocuğa doğru, omuzlarından iter. Yandaki çocuklar, Hacıyatmaz'ı düşürmemeye özen gösterirler. Oyunun yinelenmesinde, ortadaki çocuk yana geçer. Üç çocuk da Hacıyatmaz olduktan sonra oyun biter.

 

 

HANGİSİ YOK?


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Üniteye uygun birkaç nesne, varsa bir masanın üzerine ( yada oyun alanına ) konulur. Her biri çocuklara "Bunun adı nedir ?" diye gösterilerek sorulur. Çocuklar her nesnenin adını söylerler, yinelerler.

            İçlerinden biri ebe seçilir, dışarı çıkarılır. Ebe dışarıdayken, nesnelerden birisi saklanır. Ebe içeri çağırılır. "Demin burada bulunan nesnelerden hangisi yok?" diye sorulur. Bilirse ebelikten kurtulur, kurtulan çocuk, bir başka çocuğu ebe seçer. Oyun böylece sürer.

 

 

Hatip

 

OYUNUN SÜRESİ: 1-2 Dakika (kisi basına)

OYUNUN SEVİYESİ: 10-12 yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ: Oyuncuların güzel ve hızlı konuşma yeteneklerini geliştirir.
OYUNUN AÇIKLAMASI: Sınıftan bir öğrenci seçilir. Bir öğrenci, öğretmen tarafından seçilen bir konu hakkında hiç durmadan belli bir sürede güzel konuşmaya çalışır. Kim, aldığı konuda daha güzel konuşursa ödüllendirilir.

 

 

HAYVANAT BAHÇESİ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün öğrenciler eşit olarak iki gruba ayrılırlar. Aralarında 4-5 metre mesafe olacak şekilde karşılıklı iki paralel çizginin üzerinde, yüzleri birbirlerine dönük olarak dizilirler. Bir grup kendilerine (kendi aralarında seçerek) bir hayvan ismi alır. Diğer gruba doğru yaklaşırlar. İki -üç adım kala ismini aldıkları hayvanın taklidini yapmaya başlarlar. Karşı taraftan herhangi bir oyuncu bunun hangi hayvan olduğunu tahmin ederse, hayvan ismi alan grup kendi çizgilerini geçinceye kadar kaçar, hayvanın ismini bilen grup kovalar. Yakalananlar, yakalayan gruba geçer. Oyun sıra ile devam ettirilir.

 

 

HENDEK ATLAMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Birbirine paralel olmayan iki çizgi çizilir. Bir ucun açıklığı 50 cm, diğerinin ise 2 metre kadardır. Öğrenciler tek sıralı derin kolda dizilir. Çocuklar önce dar yerden atlamaya başlarlar. Atlayanlar sona kadar devam ederler. Atlayamayanlar yeniden kendilerini denerler.

 

 

HOPLA MİDİLLİ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün çocuklar bir çizgi üzerinde sıralanır. İçlerinden birisi Midilli olur. Midilli iki ayağı ile hoplaya hoplaya bir kaç adım ileri giderken, diğerleri de onu taklit ederek takip ederler. Birden bire Midilli "Dur" der ve gerideki çizgiye kadar arkadaşlarını kovalayarak onları vurmaya çalışır. Yakalananlar, Midilli'nin yardımcısı olur ve bir dahaki seferde onlarda arkadaşlarını vurmaya çalışır. En son kalan oyuncu bir dahaki oyun için Midilli olur.

 

 

HOROZ DÖVÜŞÜ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar iki kümeye ayrılır. Kümeler karşılıklı iki sıra haline getirilir. Çocuklar, ayak burunları üzerinde çömelirler. İki ellerinin avuçlarını, arkadaşlarının yüzü hizasında açarlar. Oyun başladığında, her çocuk, karşısındaki çocuğun elleri içine kendi avuçlarıyla vurmaya çalışır. Amaç, karşısındakinin dengesini bozmak, onu yere oturmaya yada ellerini yere değdirmeye zorlamaktır. Bu oyun sırasında, karşıdaki çocuğun omzuna, göğsüne, dizlerine, başına vurulmaz, yalnız avuç içlerine vurulur. Ayağa kalkmadan sağa sola sıçranabilir.

            Yere oturup düşen, ellerini yere değdiren, dayanan oyunu yitirmiş sayılır. Yananlar bir kıyıya çekilir. Oyun bitince sayılır, hangi kümede yanmış çocuk çok olursa, o küme oyunu yitirmiş olur.

 

 

İĞNEYE İPLİK TAKMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıf sıra gruplar kadar grup oluşturulur. Grupların en önündeki oyunculara birer deliği çok küçük olmayan iğne ve iplik verilir.

            Oyun liderinin başla komutuyla birlikte oyuncular sırayla iğneye ipi takar diğeri çıkarıp arkadaki oyuncuya verir. Oyun bu şekilde sonuncu oyuncuya kadar devam eder. En sonuncu oyuncu da iğne ve ipliği öğretmene ulaştırır. Yarışmayı önce bitiren grup birinci olur.

 

 

İHTİYAR SİHİRBAZ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir çocuk "İhtiyar Sihirbaz" olarak seçilir. Diğerleri bir kaç adım mesafeden onu izlerler. Çocuklar sihirbazla alay ederler ; "İhtiyar sihirbaz, sihrini kaybetti!" , "sözde zengindi ama yerden 5 kuruşu bile alıyor!" derler. Sihirbaz kızar ve döner; "Sizler kimin çocuklarısınız?" diye sorar Çocuklar; "Bakkalın Çocuklarıyız" , "kimsenin çocukları değiliz" , "Bekçinin çocuklarıyız" gibi değişik şeyler söylerler.

En sonunda birisi; "Senin" der.

            Sihirbaz kızar ve onları kovalamaya başlar. Kime elini değdirirse o çocuk sihirbaz olur, diğerlerini tutmak için o da sihirbaza yardım eder.

 

 

İMDAT YARIŞI

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Alana uzun ve düz bir çizgi çizilir. Çizginin 8-10 metre karşısında ve çizgiye eşit uzaklıkta, birbirine bitişik iki kale yapılır.

            Çocuklar iki eşit kümeye ayrılır. Her küme kendine bir ad takar; kendi içinden, sayışarak bir kaptan seçer.

            Çocukların tümü, çizgiye sağ ayaklarını basarak, koşmaya hazır biçimde ve yan yana dururlar. İki küme arasında bir metre kadar açıklık bırakılır.

            Her kaptan, kendi kümesinin karşısındaki kale içinde durur.

            Öğretmenin yada bir çocuğun "başla" komutuyla oyun başlar. Her kaptan koşarak kendi kümesine gider, sıranın başındaki çocuğun elinden tutar; birlikte kaleye doğru koşarlar. Kaleye gelince, kaptan kalede kalır, onunla birlikte gelen çocuk kaptan olur. Yeni kaptan da önceki gibi, geri döner, yine sıranın başındaki bir çocuğun elinden tutar, birlikte koşarak kaleye gelirler. Bu kez yeni gelen çocuk kaptan olur. Oyun, kesintisiz olarak, kümedeki çocukların tümü kaleye getirilinceye kadar böylece sürer.

            Hangi küme kaleye önce gelirse, o küme oyunu kazanmış olur. Oyun süresince, kümedeki çocuklar kaptanlarına "imdat, imdat" diye bağrışırlar.

 

 

İPİ TUTMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Yaklaşık 10 m. uzunluğunda, kalınca bir ip (urgan yada halat) bulunur. İki ucu birleştirilerek düğümlenir, büyükçe bir halka yapılır. Oynayacak çocuklar bu ipi elleriyle tutarlar ve halka oluşturacak biçimde dururlar. Çocuklar ipin oluşturduğu halkanın içinde olurlar ve ellerini arkaya götürerek ipi tutarlar. Ayrıca, sırtlarını ipe dayayarak, ipin gergin durmasını sağlarlar.
İçlerinden birisi ebe seçilir. Ebe halkanın ortasında bekler. İpi tutan çocuklar, zaman zaman ipi bırakarak (ebenin arkasından yada yanından) ortaya doğru yürürler, ebe ipi kim bırakıyorsa o çocuğu kovalar; ona dokunmaya çalışır. Kovalanan çocuk, ebe kendisine dokunmadan ipi tekrar tutabilirse yanmaz. Dokunursa, ebe olur. Oyun böylece sürer.

 

 

İTFAİYECİ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Birbirlerinden 15 metre uzaklıkta paralel iki çizgi çizilir. Bütün öğrenciler çizginin biri üzerinde, yüzleri diğer çizgiye dönük olmak üzere yer alırlar. Karşı çizginin biraz gerisinde "İtfaiyeci" bulunur. Öğrencilerin hepsine 1'den 4'e kadar numara verilmiştir. Örneğin İtfaiyeci; "Yangın! Yangın! 1 numaralı istasyon" diye bağırır. Bir numaralar karşı çizgiye kadar koşup geri dönerler. Diğer gruplar da bu şekilde çağırılır. Bazen itfaiyeci; "1 numaralı istasyon" diye bağırır. Bir numaralar karşı çizgiye kadar koşup geri dönerler. Diğer gruplar da bu şekilde çağırılır. Bazen itfaiyeci; " Yangın! Yangın! Alarm var !" diye bağırır. O zaman bütün öğrenciler karşıya kadar koşup geriye dönerler.

 

 

KAHKAHA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir kişi ebe seçilir.

Ebe bir kahkaha atarak herhangi bir arkadaşını işaret eder. 

İşaret edilen oyuncu da bir kahkaha atarak başka bir arkadaşını işaret eder ve gülmeyi keser.
Sadece işaret edilen oyuncu kahkaha atabilir.

(Oyunun sonunda ister istemez tüm oyuncuların gülmeye başladığı gözlenir)

 

 

KAP KAPABİLİRSEN

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıf iki gruba ayrılır. Her iki gruptan birer kişi tahtanın önüne çıkar. Oyuncula­rın her iki ceplerinde uçları cepten sarkan birer mendil vardır.

            Bu mendiller eşofmanlarına da sıkıştırılabilir. Aralarında 2 metre mesafeyle yüz yüze durarak beklerler. Oyun liderinin vereceği işaretle rakiplerinin ceplerindeki mendilleri kapmaya çalışırlar. Rakibin her iki mendili kapıldıktan sonra oyuncular değişir. En çok mendil kapan grup galip ilan edilir.

 

 

KAREYİ TAMAMLA YER KAP

                                                                                              

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyuncular iki gruba ayrılır. Tahtaya yan yana ve alt alta düzgün aralıklarla noktalar yapılır.

            Oyun iki noktanın birbiri ile birleştirilmesi ile başlar. Her gruptan bir kişi sıra ile gelir. Diğer oyuncuların müdahalesi olmaksızın sadece iki noktayı birleştiren bir çizgi çizer. Çizilen çizgiler sonucu en son çizgiyle kare oluşturan grup o kareye kendi grubunun adını yazar. En çok kare oluşturan grup birinci olur.

 

 

KARŞILA VE GEÇ

                                                                               
OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğretmen sınıfın önünde ve ortadadır. İki elinde birer silgi veya fasulye torbası tutar. Sağ ve sol gerisinde iki öğrenci vardır. İşaret verildiğinde bu iki öğrenci öğretmenin elindeki silgileri alır ve sıraların yanında koşuya başlar. Bu öğrenciler arkada karşılaşırlar. Öğretmene silgiyi önce getiren oyunu kazanır

 

 

KARŞITINI BUL

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğretmen, "ben size bir sözcük söyleyeceğim, siz de o sözcüğün taşıdığı anlamın karşıtı anlam taşıyan bir sözcük bulup söyleyeceksiniz" der. Örneğin; büyük-küçük, şişman-zayıf, beyaz-siyah, uzun-kısa, kalın-ince vb. öğretmen söyler, çocuklar yanıtlar.

 

 

KEDİ ATLAMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bahçede yada salonda, birbirine koşut iki çizgi çizilir. Çocuklara bunun "dere" olduğu söylenir. "Siz de kedi olacaksınız, bu dereden atlayacaksınız." denir.

            Çocuklar iki kümeye ayrılırlar: birinci kümeye "Kara kediler", ikincisine de "Tekir kediler" denir.
            Önce kara kediler, birer birer, dereyi atlayarak geçmeye çalışırlar. Atlayan kedinin ayağı, her iki taraftaki çizgilere basmamalıdır. Bir yada iki ayağı çizgiye basan kedi yanar. Sonra tekir kediler de aynı kurallarla dereden atlamaya çalışırlar Hangi kedi kümesinden daha az kişi yanarsa, oyunu o kedi kümesi kazanmış olur.

            Bu oyunun oynanması sırasında öğretmen, dere çizgilerinin arasındaki açıklığı, çocukların yaş durumlarına ve yeteneklerine göre saptar. Çizgileri ona göre çizer. Ayrıca, dereden atlama devinimi, önce ayaklar serbest olarak yaptırılır, sonra da iki ayak birleştirilerek yaptırılır. İki dere çizgisinin birbirine yakınlık ölçüsü, ayakların bu durumu da göz önünde tutularak belirlenir. Oyunda yitiren kediler, kazanan kedileri alkışlar.

 

 

KEDİ FARE-1

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar el ele tutuşarak bir halka oluştururlar. Çocuklardan ikisi Kedi ve Fare olarak seçilir. Kedi halkanın dışında, fare içinde durur. Kedi halkayı geçerek fareyi yakalamaya çalışır. Halkadaki çocuklar, fareye (kollarını kaldırarak, ayaklarını açarak) kaçması için yardımcı olurlar; kediye ise, (kollarını gererek, birbirlerine yaklaşarak) fareyi yakalamasın diye engel olmaya çalışırlar. Bu oyunda, fare kolaylıkla halkanın içine-dışına geçebilir. Kedi için, içeri ve dışarı geçmede güçlük çıkarılır.

Kedi, fareyi yakalarsa, yakalanan fare, oyunun yinelenmesinde kedi olur. Yeni fare, öteki çocukların arasından seçilir. Oyun böylece devam eder.

 

 

KEDİ VE FARE-2

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğrenciler bir veya iki halka üzerinde sıralanır. Yüzleri içe dönüktür. Bir oyuncu kedi olarak seçilir. Bu dairenin dışında kalır. Diğeri ise fare olarak dairenin ortasındadır. Kedi ; "Ben kediyim" diye seslenir.

Fare : "Ben de fareyim" der.

Kedi : "Seni yakalayacağım."

Fare : "Yakalayamazsın."

            Oyun bundan sonra başlar. Kedi diğer oyuncuların engellemelerine rağmen fareyi yakalamak ister. Fare yakalanmamak için kaçar. Dairedeki çocuklar farenin kaçmasını sağlamak için ona yol verirler. Fare yakalanınca oyuna yeniden başlanır.

 

 

KELİME BULMA (1.SINIF)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğretmenin söylediği kelimeler öğrenciler tarafından küçük fişlerinin arasından bulunarak öğretmene gösterilir. Tahtada yazılır. Sonra bu kelime ile güzel cümle kuran öğrenciler alkışlanır. Bu defa da kurulan güzel cümleler yazdırılır.

 

 

KELİME ÇARKI (1. SINIF)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Aynı büyüklükte iki tane daire şeklinde karton kesilir. Her iki karton da bölümlenir. karton dairelerden birinin her bölümüne birer kelime yazılır. Diğer karton dairenin ise bir bölümüne pencere açılır. Bu iki daire şeklindeki karton üst üste bırakılarak orta yerinden herhangi bir yöntemle birbirine tutturulur. Üstteki daire döndürülerek bir yerde durdurulur. Öğrenci pencerede gördüğü kelimeyi okumaya çalışır. Aynı araç bir tek daire şeklindeki kartonla da yapılabilir. O zaman kartonun orta yerine telden bir ibre yerleştirilir. Bu ibre döndürülmek suretiyle hangi kelimenin karşısına geliyorsa o kelimeyi öğrencinin okuması istenir.

 

 

KELİME İLE CÜMLE BULMA (1. SINIF)

                                                           

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğretmen o güne kadar öğrenilen ve çözümlenen cümlelerde geçen bir kelimeyi okur ve bu cümleyi oluşturun der. Öğrenciler önlerindeki küçük fişlerden bu cümlenin kelimelerini bulup cümleyi oluştururlar. Cümleyi kuramayan öğrencilere yardımcı olunur.

 

 

KELİME KÜPLERİ (1. SINIF)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Küpler tahtadan veya kartondan yapılabilir. 5x5x5 cm ebadında küpler hazırlanır. Bunların yüzeylerine çözümlenen cümlelerin kelimeleri yazılır. Sonra öğretmen bir fiş cümlesi söyler. Öğrenciler çeşitli küpleri karıştırarak bu cümleyi oluşturan kelimeleri bulurlar ve küpleri yan yana getirmek suretiyle bu cümleyi okunabilir şeklinde dizerler. Veya öğrencilere birer tane küp verilir. Bir kelime söylenir. O kelime hangi öğrencinin elindeki küpte ise o öğrenci ayağa kalkarak o kelimeyi gösterir. Okur, yazar vb.

 

 

KELİME SİNEMASI (1. SINIF)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir kutunun bir yüzüne kelimelerin görülebileceği büyüklükte bir pencere açılır. Bu pencerenin alt ve üst taraflarına iki makara takılır. Makaralardan birine kol takılır. Kolun bir ucu kutunun dışında olmalı ve dışarıdan çevrilebilmelidir. Sonra bir şerit kartona öğrenilen kelimeler alt alta yazılır. Bu şerit karton makaralara monte edilir. Dışarıdan kol çevrildikçe pencereye yeni bir kelime gelir.

 

 

KELİME SÜRGÜSÜ (1. SINIF)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Üç veya dört karton şerit kesilir. Bu karton şeritlerin üzerine aralıklarla ve alt alta kelimeler yazılır. Karton şeridin uzunluğu yazacağımız kelimelerin çokluğuna göre değişebilir. Enine bir kartonun kelimelerin okunabileceği büyüklükte pencereler kesmek suretiyle enine bir sürgü yapılır. Bu karton aşağı yukarı getirilip götürülmek suretiyle pencereden görünen kelimelerin okunması sağlanır. Daha sonra bu kelimeler ile cümleler kurulmaya çalışılır.

 

 

KELİME TOMBALASI (1. SINIF)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bu aracın hazırlanabilmesi için, elde rahatlıkla gezdirilebilecek bez bir torba veya normal büyüklükte bir kutu, sınıftaki öğrenci sayısına göre yeterli sayıda 8x16 cm ebadında tombala kartları temin edilmelidir. Bu malzemeler hazırlandıktan sonra tombala kartlarının üzerine değişik kelimeler yazılmalı, ancak bunların büyüklüğü küçük fişlerin büyüklüğünde olmalıdır. Bu kartlarda yazılı bulunan kelimeler temin edilen bez torba veya kutunun içerisine bırakılmalıdır. Daha sonra kartlar öğrencilere dağıtılmalıdır. Torba içerisinde bulunan öğrenciler öğretmen veya bir öğrenci tarafından çekilerek yüksek sesle okumalıdır. Okunan kelime kimin kartında varsa o kelimenin üzeri kapatılacaktır. Hangi öğrencinin kartındaki kelimeler önce kapanır ve tamamlanırsa o öğrenci oyunu kazanmış olacaktır. Kartlar değişik renklerde yapılabilir.

 

 

KISKANÇ TAVUKLAR

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyuncular iki kümeye ayrılır, karşılıklı dururlar. Her küme 7-8 kişiyi geçmemelidir. Bunlar birbirinin belinden sıkıca kavrarlar. Kümelerin önünde bulunanlara "anaç tavuk", arkadakilere de "civcivler" denir. Oyunda amaç, önde bulunan anaç tavuklar, kümenin arkasında duran civcivlerini kaptırmayacak, fakat karşı kümenin arkasındaki civcivi yakalamaya çalışacaktır. Bu sırada bellerinden birbirini tutan çocuklar koparlarsa, o küme oyunu kaybetmiş sayılacaktır.

 

 

KİLİTLENME

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyunun oynanacağı bir alan (ya çizilerek, yada çocuklara "şuradan dışarı çıkılmayacak" denilerek) belirlenir. Çocuklar aralarından bir ebe seçerler. Ebe kovalar, çocuklar kaçışırlar. Ebe, yaklaştığı çocuğa eliyle dokunmaya çalışır. Her çocuk ebe yaklaştığı zaman yere çömelir, iki elini başının üzerine (parmaklarını iç içe geçirerek) kilitler ve ağzını sıkıca kapatır. Bu devinimleri, ebe kendisine dokunmadan yapabilen çocuk kurtulur, yapamayan çocuk yanar ve ebe olur. Oyun böylece sürer.

 

 

KİMİN AYNASI OLAYIM?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyuncular arasından seçilen bir oyuncu sıralar arasında dolaşarak "Kimin Aynası Olayım"? diye sorar.
İstekliler arasından birisini seçer ve onun karşısında durur. 

Seçtiği bu kişiye "benim güzel arkadaşım, benim cici arkadaşım, işte aynan zır" der.

Bundan sonra karşısındaki arkadaşının yapacağı hareketlerin aynı yanlışsız olarak taklit etmeye çalışır.
Örneğin; diş fırçalama, saç tarama, esneme, gerinme, sekme, sıçrama, dizleri karına çekme, top sürme vb. gibi hareketler.

Karşısında duran arkadaşı sağ elini kullanıyorsa taklit eden sol elini kullanarak aynı hareketi tekrarlamak zorundadır.

 

 

KİM GÜÇLÜ?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Alanın ortasına bir düz çizgi çizilir. Her çocuk bir eş seçer. Eşlerden biri çizginin bir yanında durur. Her çocuk sağ ayağını çizgiye koyar, iki çocuğun sağ ayaklarının burunları birbiriyle karşılıklı durmuş olur; sol ayaklar geride tutulur. Çocuklar, karşılıklı olarak el ele tutar, birbirlerini kendi taraflarına çekmeye çalışırlar. Çekilen, yani çizgiyi geçen çocuk, oyunu yitirmiş sayılır, oyun istenildiği kadar yinelenebilir.

            Bu oyun, bir çizgi üzerinde çekişmeli yapıldığı gibi, çizgi olmaksızın, iki çocuğun bir eksen çevresinde dönerek çekişmesi biçiminde de yapılabilir.

 

 

KİM SAKLADI?


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir öğrenci tahtanın önüne getirilir. Diğerlerine arkası dönüktür ve gözlerini kapatır. Diğer bir çocuğu sınıfta bir yere saklar veya dışarı çıkarırlar. Öbür çocuklar da yerlerini değiştirerek karışık otururlar. Bundan sonra tahtada bekleyen öğrenciye "Kim saklandı?" derler. Gözlerini yuman çocuk arkasını dönerek kimin dışarıya çıktığını veya saklandığını bulmaya çalışır. Bulamazsa ebe değiştirilir ve böylece oyun devam eder.

 

 

KİM YOK?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar yere oturtulur. İçlerinden birini ebe seçerler. Ebe başını öğretmenin kucağına koyar, gözlerini yumar. (çocuk gözünü, bir başka yerde de yumabilir) Öğretmen, ebeye sezdirmeden, bir çocuğu işaretle dışarıya çıkartır. Ebe gözlerini açar; Öğretmen ebeye "Kim yok?" diye sorar. Çocuk bilirse ebelikten kurtulur. Adı bilinen çocuk ebe olur. Ebe, üç ad saydığı halde bilemezse yeniden ebe olur, yumulur.

 

 

KOL ALTINDA KOVALAMACA?

                                                                     

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar ikişer ikişer eşleştirilir.

Eşler karşılıklı durup kollarını birleştirip kaldırarak sınıf içinde dağınık olarak yerleşirler.

İki çocuk ise boştadır. 

Bunlardan biri kovalayan, biri ise kovalanandır. 

Kovalamaca sırasında sınıf içinde kollarını birleştirmiş olan çocukların kollarının altından geçmek zorundadırlar.

 

 

KOYUNLAR VE KÖPEKLER

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğretmen bütün kahverengi ayakkabılılar koyundur der. Diğerleri de köpek olurlar. Bundan sonra öğretmen; "Kaçın koyunlar" der ve koyunlar kaçmaya başlar. Bir kaç saniye sonra köpeklere "Yakalayın koyunları" denilir. Köpekler koyunların arkasından gider ve onları yakalayıp geri gelirler.

 

 

KÖPEKLER VE TOP

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün çocuklar gruplaşır, birer köpek ismi alırlar. Örneğin; Finolar, Buldoklar, Çobanlar, Av köpekleri vb. hepsi bir çizgi üzerinde sıralanarak tek sıralı safta toplanırlar. Bir çocuk bir voleybol topu alır, bir grup köpeğin ismini çağırarak topu ileriye doğru yuvarlar. O ismi alan köpekler, topun arkasından tutmak için koşarlar. Kim önce topu yakalarsa, o atıcı olur ve oyun böylece devam eder.

 

 

KÖPRÜ NÖBETÇİSİ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyun alanına bir dikdörtgen çizilir. Bu köprü olur. Çocuklar sayışarak dört tane nöbetçi seçerler. Nöbetçilerin her biri köprünün (dikdörtgenin) bir köşesinde durur. Görevleri, köprüden kimseyi geçirmemektir. Öteki çocuklar, köprünün (dikdörtgenin) uzun kenarlarından birinin dışında dururlar. Yapacakları iş, karşıdan karşıya köprüyü enlemesine geçmektir. Geçmek için köprüye giren çocuğu nöbetçiler kovalar; ona elle dokunmaya çalışırlar. Dokunulan çocuk vurulmuş olur. Vurulan yanar ve o da ötekiler gibi nöbetçi olur. Oyun böylece sürer. Vurulmadan karşıya geçen çocuk oyunu kazanmış sayılır ve alkışlanır.

 

 

KÖRDÜĞÜM

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyuncuların arasından seçilen bir kişi sınıfın dışına gönderilir.

İçerideki oyunculardan 6-8 kişi el ele tutuşarak bir çember oluştururlar.

Ellerini bırakmadan birbirlerinin kollarının altından veya üstünden değişik şekillerde geçip bir düğüm oluştururlar.

Dışarıdaki oyuncu içeriye alınır.

Çemberdeki oyuncuların oluşturduğu düğümü ellerini bıraktırmadan çözmesi istenir.

Düğümü çözebilen oyuncu başarılı sayılır.

 

 

KÖŞE KAPMACA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bu oyunu oynayacak çocukların sayısından bir eksik sayıda köşe saptanır. (köşe yoksa, yere tebeşirle aynı sayıda daire çizilir) Çocuklar sayışarak, aralarından bir ebe seçerler. Ebe ortada durur, öteki çocuklar köşelerine geçerler. Oyun başlayınca, çocuklar köşelerini (yerlerini ebenin kapmasına olanak vermemeye çalışarak) değiştirmeye çalışırlar. Bu değiştirme sırasında ebe başka bir köşeye geçmek üzere olan çocuğun yerini kapmaya çalışır. Kaparsa, yerini aldığı çocuk ebe olur. Oyun böylece sürer.

            Köşe kapmaca oyununda, çocukların durdukları köşelere üniteye uygun adlar verilebilir. Adların belirlenmesini, öğretmen çocuklara yaptırır. Örneğin; Gün adları, mevsim adları, renk adları vb.

 

 

KÜÇÜCÜK PİSİ, CİĞERİN NEREDE?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyuncular arasından bir ebe seçilir ve gözleri bağlanır. Diğer oyuncular elleri arkalarında ebenin etrafında bir çember oluştururlar. Ebenin eline mendil verilir (Bu kedinin ciğeridir).

            Çemberdeki oyuncular ebenin etrafında saat yönünde dö­nerlerken öğretmenin işareti ile belirlenen bir oyuncu ebenin elindeki mendili kapar arkasında saklayarak yerine geçer. Tüm oyuncular dururlar ve ebenin de gözleri açılır. Bütün oyuncular "küçücük pisi ciğerin nerede?"diye bağırırlar. Ebe elindeki mendili kimin aldığını düşünüyorsa onu işaret ederek "ciğerim burada " der. Eğer tahmini yanlış ise oyuncular tekrar aynı soruyu sorarlar. Ebe bu sefer de bulamazsa, çocuklar: "zavallı pisi aç kaldı pisi " derler. Başka bir ebe seçilir, oyun böylece sürdürülür.

 

 

KULAKTAN KULAĞA

 

OYUNUN YERİ: Sınıf - Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ: Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ: 7-8 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Oyuncuların Algılama yeteneği gelişir

OYUNUN AÇIKLAMASI: Öğretmen sınıftan bir lider seçer. Liderin kulağına 2 veya 3 kelimelik bir cümle söyler. Lider de bunu yanındakinin kulağına söyler. Oda yanındakinin kulağına aktarır. Böylece cümle kulaktan kulağa aktarılır. En son kişi cümleyi sesli söyler. Cümle değişikliğe uğramışsa ve kim tarafından yanlış aktarılmışsa o kişi sona geçer.

 

 

KUTU KUTU PENSE

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar el ele tutuşur bir halka oluştururlar. Aşağıdaki sözleri şarkısıyla söyleyerek sağa yada sola dönmeye başlarlar. Şarkı içinde adı söylenen çocuk arkasını döner, halka içinde dönerek ve şarkı söyleyerek oyunu böylece sürdürür. Bütün çocuklar arkasını dönünce, şarkı sözleri "bütün çocuklar önüne dönse" biçiminde söylenir ve çocuklar önlerine dönerler. İstenirse oyun bir kez daha yinelenir.

Kutu kutu pense

Elmayı yense

Arkadaşım Ayşe (dönmesi istenilen çocuğun adı söylenir)

Arkasını dönse

 

 

LİDERİ İZLE

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün çocuklar eşit sayılarda 7-8 gruba ayrılır. Bir grup 7 kişiden fazla olmamalıdır. Her grup derin kolda toplanır. 1 numaradakiler grubun lideridir. Öğretmenin işaretiyle oyun başlar. Lider çeşitli yürüyüş ve hareketler yapar, diğerleri onu takip ederler. 3-5 hareketten sonra öğretmen yine düdük çalar ve lider değişsin der. Bu komutla 1 numaradaki lider en arkaya geçer ve 7 numaralı oyuncu olur. 1.numaradakiler liderdir. (Yani önde olan lider olur) Öğretmen her çocuğa bir lider olma şansını tanımalıdır.

 

LÜTFENİNİZ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyunun yöneticisi oyuncuları harekete geçiren bir takım cümleler kurar.

Kurduğu her cümlenin başına lütfen sonuna da ... mısınız sözcüğünü ve ekini eklemek zorundadır.

Eğer bu kalıbı kullanmadan herhangi bir davranışı ifade ederse oyuncular o davranışı gerçekleştirmezler.
Gerçekleştirenler oyun dışı kalır.

Oyun lideri oyuncuları yanıltmak için istenilen davranıştan farklı bir takım bedensel hare­ketler yapabilir.
Örneğin:"Lütfen ellerinizi havaya kaldırır mısınız?" deyip kendisi ellerini indirebilir, bu durumda oyuncuları yanıltmış olur.

Yanılan oyuncu oyun dışı kalır, veya puan yitirir.

 

 

MAÇ BİTTİ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğretmen, herhangi bir spor dalı ile ilgili (voleybol, basketbol, hentbol,atletizm vb.) sözcükleri oyunculara söyler.

Unutmamaları için de uyarıda bulunur.

Örneğin: Voleybol ile ilgili sözcükler: pas, manşet, smaç, blok, servis, plase, vb. gibi.

Öğretmen: Size kısa bir maç anlatacağım.

Bu maçın içinde size dağıtılan isimler geçtiği zaman, yerinizden ayağa kalkacak ve arkadaşlarınıza selam vereceksiniz, sonra da oturacaksınız, maç bitti dersem hepiniz ayağa kalkacaksınız, bunları yapmayan oyunculara puan verilmez" diye açıklama yapar.

Öğretmen dağıttığı sözcükleri cümle içinde kullanmaya özen göstererek maçı veya olayı anlatmaya başlar.

Örneğin:Dün spor salonunda voleybol maçı vardı.

Ali'nin takımı oyuna servis ile başladı.

Bülent'in takımı servisi manşetle karşılayarak Veli'ye pas verdi Pası alan Ayhan topa smaç vurdu.

Karşı takımdan Servet smacı blokla karşıladı.

Top dışarıya çıktı ve maç bitti.

Voleybolla ilgili isimleri alan oyuncular hemen ayağa kalkar ve arkadaşlarını selamlar.

Olayı algılayamayıp gerekeni yapamayanlar veya gecikenler puan alamazlar.

Oyunu öğretmen yerine öğrenciler de yönetebilirler.

 

 

MAVİŞ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar sınıf içinde dağılırlar.

Bir kişi ebedir.

Ebe, ebeliği başkasına devretmek için arkadaşlarına dokunmaya çalışacaktır.

Ebe dokunmadan önce çocuk mavi dışında herhangi bir renk söyleyip, donar kalırsa, korumalı olacaktır ve ebe onu ebeleyemez. 

Donup kalanın başkası tarafından dokunulup çözülmesi gerekir. 

Mavi diyen ebe olur.

 

 

MANDAL TAKMACA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıf iki gruba ayrılır.

Her grubun önüne birer daire çizilir.

Gruplardan birer kişi seçilir ve derin kolda tek sıra duran gruplarının tam karşısında ayakta dururlar.
Çizilen dairelerin içinde eşit sayıda mandal konur. 

Müzik başladığında her çocuk sırayla bir mandal alır ve karşıdaki arkadaşının giysisine asar. 
Önce bitiren grup alkışlanır.

 

 

MEKTUP VAR

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar halka olurlar ya da dağınık biçimde yerleşirler. Bir ebe seçilir. Ebe, elindeki zarfla halka dışında dönerek “mektup var, mektup var “ diye bağırır. Zarfı bir arkadaşının arkasına bırakır. Arkasına zarf bırakılan çocuk, “postacı, zarfını düşürdün!” der ve yağ satarım oyunundaki gibi kovalamaca başlar.

 

 

MENDİL DÜŞÜRME

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün öğrenciler el ele tutuşur, yüzleri merkeze dönük olarak halka bir yaparlar. Elinde mendil olan bir oyuncu, halka etrafında koşmaya başlar. Mendili bir arkadaşının arkasına bırakır, koşusuna devam eder. Yakalanmadan arkadaşının yerini almaya çalışır. Arkasına mendil konulan öğrenci, mendilin farkına vardığı anda onu alır ve ebenin arkasından kovalar. Eğer kendi yerine kadar arkadaşına dokunamazsa ebe olur. Oyunu tekrarlarlar. Eğer arkadaşına dokunmaya muvaffak olursa kendi yerini alır, arkadaşı ikinci kez ebeliğe devam eder.

 

 

MEVSİMLER

 

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Hentbol Topu

OYUNUN SÜRESİ: 1-2 Dakika (kişi başına)

OYUNUN SEVİYESİ: 10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Oyuncuların çeviklik ve karar vermeyi geliştirebilme
OYUNUN AÇIKLAMASI: Oyuncular “ilkbahar ” “ yaz” “sonbahar” “kış” mevsimlerini alarak dört eşit gruba ayrılırlar. Her grup kendileri için belirlenen bir köşeye giderler her grup kendi arasında birer oyuncu seçer ve ortaya gönderir. Bu seçilenlerin görevi grupların ve değişimi sırasında kendi grup oyuncularının dışındaki oyuncuları vurmak ve onları kendi gruplarına katmaktır. Öğretmen ilkbahar-kış- derse iki grup oyuncuları birbirlerinin köşesine vurulmadan gitmeye çalışırlar. Köşe değiştirirken vurulan oyuncular takımına (-) sayı kazandırır.En az (-) sayı alan gruplar sırasıyla 1-2-3-4 olur veya vurulan oyuncular vuran oyuncunun grubuna geçer, en çok oyuncu avlayan takım oyunu kazanır.

 

 

MEYVE SEPETİ-1

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar aralarından bir ebe seçerler. Öteki çocukların tümü halka olur. Her birine birer meyve adı verilir. Bastıkları yerin kaybolmaması için ayaklarının çevresine birer yuvarlak çizilir. Ebe halkanın ortasında durur. Ebenin çizilmiş yeri yoktur, açıktadır ve kendisine bir yer bulmaya çalışacaktır.

            Meyve adı verilen öğrencilere adları sesli olarak bir kaç kez yinelettirilir, iyice öğrenmeleri sağlanır.
            Oyun başlayınca, ebe iki meyve adı söyler. Adları söylenen çocuklar, yerlerini ebeye kaptırmadan koşarak yer değiştirmeye çalışırlar. Ebe bütün çocukların yer değiştirmesini isterse "meyve sepetiii" diye bağırır. Bütün çocuklar yer değiştirirler.

            Ebe iki ad söylediği yada "meyve sepeti" diye bağırdığı zaman, yeri boşalan birinin yerini kapmaya çalışır. Yer kaparsa ebelikten kurtulur, kapamazsa ebeliği sürer. Yerini kaptıran ebe olur. Oyun böylece sürer.

 

 

MEYVE SEPETİ-2


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir öğrenci sınıfın önünde durur. Diğerleri yerlerinde otururlar ve hepsine 4 çeşit meyve ismi verilir. Öndeki öğrenci " Elmalar " deyince adı elma olanlar ayağa kalkar, yerlerini değiştirir. Bu arada ayaktaki oyuncu kendine bir yer bulmaya çalışır. İkinci de başka grup meyve ismini söyler. Bu kez de bu meyveler yer değiştirir. Eğer ebe " Meyve Sepeti " derse her cins meyvenin yerlerini değiştirmesi gerekir.

 

 

MISIR PATLATMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar halka olur, çömelirler. Öğretmen ortada şu konuşmayı yapar:

- Çocuklar, sizinle mısır patlatacağız. Hepinizin ellerinde birer elek var. İçindeki mısırları önce ateşte ısıtalım, der.

            Çocuklar ateşte mısır patlatıyormuş gibi, kollarını sağa sola sallamaya başlarlar. Bu sırada öğretmen:
- Patt.. deyince, bütün çocuklar yerinden sıçrar ve yine eski durumunu alır. Öğretmenin mısır patlatmasına çocuklar da böylece katılmış olur. Ancak öğretmen "patt" demeden, hiç bir oyuncu mısırını patlatmaz. Böyle yapan olursa, komik cezalarla oyun daha zevkli hale getirilebilir.

 

 

MİKROP


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sayışmayla seçilen çocuk mikrop olur. Arkadaşlarına dokunarak onlara hastalık bulaştırmaya çalışır. Diğerleri de mikroptan kaçmaya çalışırlar. Hastalık kapan çocuk, hasta rolü yaparak yere oturur. En sona kalan çocuk diğer oyunda mikrop rolünü alır.

 

 

MÜZEDEKİ HEYKELLER

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir müze bekçisi seçilir. Diğer çocuklar, müzedeki hayvanlar olurlar. Her çocuk, hangi hayvan olacağını kendi seçer.

Oyun başladığında öğrenciler masaların üzerine çıkıp heykel gibi dururlar. 

Müze bekçisi heykelleri inceler ve müzeden çıkar. 

Hayvanlar bekçi gidince canlanır, hareket etmeye başlarlar. 

Bekçi aniden geri döner ve hareket halindeki heykellerden kimi görürse o yanar. 

En sona kalan heykel oyunu kazanır ve müze bekçisi olur.

 

 

NE ÇİZDİ?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyuncular 1. ve 2. Grup olmak üzere ikiye ayrılırlar. Gruplar birbirlerinden ayrı dururlar. 1. gruptan bir oyuncunun gözleri bağlanır.

            2. grubu temsil eden bir oyuncu gözü bağlı olan oyuncunun kulağına grubunun belirlediği bir şekli fısıldar, (geometrik şekiller, hayvan, bitki vb. gibi şeyler) Gözü kapalı olan oyuncu söylenen şekli tahtaya çizmeye çalışır. Gözü bağlı olan oyuncunun grubu çizilen şekli tahmin etmeye çalışırlar. Bildikleri takdirde 1 puan alırlar, bilemezlerse diğer grup bir puan alır. En çok puan toplayan grup oyunu kazanır.

 

 

NE HİSSETTİM?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:  

Bir öğrenci ders çalışan, diğeri ise yaramazlık yapan kardeşi canlandırır ve ikisinin ne hissettiği sorulur.

Birisi ağlayan çocuğu, diğeri onu sakinleştirmeye çalışan anne ve babayı canlandırır.
Ne hissettikleri sorulur.

Amaç: Duyguları tanıma ve ifade etme becerisi.

 

 

NE SESİ?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:  

“Ne sesi?” oyunu için masalara geçilip, sandalyelere oturulur. Çocuklar gözlerini, masaya yatarak kapatırlar. Bu sırada, onlara çeşitli sesler dinletilir. (Anahtar sesi, alkış, tef, kapı açma vb.) Bu seslerin neye ait olduğunu tahmin etmeleri istenir. Sesler hızlı yavaş, ince–kalın vb. şekillerde çıkarılarak, oyun zenginleştirilir.

 

 

NE YAZDIN?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sıraların oluşturduğu diziler birer grup oluştururlar. Her grubun en arka ve en önde bulunan oyuncuların elinde kağıt ve kalem bulunur.

            En arkadaki oyuncular oyun lideri tarafından çağrılır ve kulaklarına bir sözcük fısıldanır. Bu oyuncular kulaklarına fısıldanan bu sözcüğü yerlerine geçerek önce ellerindeki kağıtlarına kalemle, sonra da bu sözcüğü öndeki oyuncunun sırtına elleri ile yazarlar. Sırtına sözcük yazılan oyuncu da bu sözcüğü önündeki oyuncunun sırtına yazar. Ön sıraya kadar böyle devam eder. Son olarak en öndeki oyuncular sırtlarına yazılan sözcüğü ellerindeki kağıtlara yazarak hep birlikte oyun liderine gösterirler. Yanlış yazan grup eksi 1 puan alır. Doğru yazan grup ise 2 puan alır.

 

 

NESİ VAR?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıftan bir lider seçilir. Lider sınıftakilere bakar ve dışarı çıkar. Öğrenciler sınıftan bir nesne veya kişi seçerler. Sonra Lider içeri girer ve sınıftakilere “NESİ VAR” sorusunu sorar. Soruyu sorduğu kişi, seçilen nesnenin veya kişinin özelliklerini söyler. Lider, sorduğu 3 sorunun sonunda seçilen nesneyi veya kişiyi bulmaya çalışır. Bulamaz ise ceza verilir.

 

 

NEŞE ÇEMBERİ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğrencilerin bir daire içinde durmaları ve kendilerini sakin ve mutlu hissettikleri bir hareket düşünmeleri istenir.

İlk çocuk hareketini gösterir.

Bir sonraki çocuk, hem bir önceki çocuğun hareketini hem de kendi hareketini göstermelidir.
Hatırlamada sorun çıkarsa öğrenciler birbirlerine yarım edebilirler.

Amaç: Hareketleri keşfetmenin eğlenceli bir yoludur.

Çocuğun rahatlaması ve grup içinde kendini mutlu hissetmesini sağlar.

Bu şekilde hem vücudu hem zihni rahatlatabilir.

 

OYUNCAK

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün çocuklar bir halka üzerinde sıralanırlar. Birisi ortadadır. Bütün öğrencilere birden altıya kadar numaralar verilir. Sonra öğretmen numaralara isimler verir.

            Örneğin;

1. ler Bebekler,

2. ler Trenler,

3. ler Toplar,

4. ler Tahta askerler,

5. ler Uçaklar,

6. lar Taksiler.

            Bundan sonra ortadaki oyuncu, "Trenler" diye bağırır. Tren olan ikiler, geriye doğru bir adım atarak halka etrafında koşarlar ve tekrar yerlerine gelirler. Yerine ilk gelen öğrenci elini yukarıya kaldırır ve ortadaki ile yer değiştirerek, ikinci oyunu o başlatır.

 

 

OYUNCAK KORUYUCUSU

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğrenciler yüzleri merkeze dönük olarak bir halka oluştururlar. Dairenin merkezine bir oyuncak veya bir eşya konur. Bir çocuk bunun muhafızıdır. Bu öğrenci, elindeki topu halkada bir arkadaşına atar. Halkadakiler topla oyuncağı devirmek isterler. Bunu kim devirirse o muhafız ile yerini değiştirir, böylece oyun devam eder.

 

 

ÖLÇÜYÜ TUTTUR

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyunculardan biri seçilerek yazı tahtasına çıkarılır. Oyun lideri bu oyuncuya "Tahtaya 30 cm uzunluğunda bir çizgi çizebilir misin " der.

            Oyuncu çizimi yaptıktan cetvel ile ölçüm yapılır. Çizim istenilen ölçüyü tutuyorsa 10 puan, ölçüden her cm. lik sapma için o kadar (-) puan alır. En fazla (+) puan alan veya en az (-) puan oyuncular en başarılı ilan edilirler.

            Oyun gözler kapalı da oynanabilir. Mesafeler için adım, karış, kulaç, ayak vb. gibi pratik ölçüm araçları da kullanılabilir.

 

 

ÖT KUŞUM ÖT

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Gözleri bağlanır. Arkadaşlarından birisi sessizce yanına yaklaşır.

Öğretmen;

- Arkadaşını tanıyabilecek misin? diye sorar.

Ebe, karşısındakinin yüzünü, saçlarını eliyle yoklar, tanıyamazsa;

- Öt kuşum öt? der.

            Arkadaşı da, sesini değiştirerek kuş gibi ötme öykünmesi yapar. Ebe yine tanıyamazsa, başka bir oyuncu çağrılır, ebe ona da "öt kuşum öt" der. Tanırsa, ebelikten kurtulur, tanıyamazsa, ebeliği sürer. Tanınan çocuk ebe olur. Oyun böylece sürer.

 

 

PANDUF EŞLEME

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar oyun alanında yerde otururlar. Tüm panduflar ortaya toplanır. Panduf çiftleri birbirinden ayrılarak karışık bir görüntü oluşturulur. Sayışmaca ile iki çocuk seçilir. Başla komutuyla müzik eşliğinde çocuklar pandufları eşleştirerek kendi alanlarına biriktirirler. Panduflar tükenince her iki çocuğun da birikimi sayılır. Fazla eşleştirme yapan alkışlanır.

 

 

PARA KİMDE?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıf iki gruba ayrılıp karşılıklı masalara geçerler.

Öğretmen parayı bir grubun eline verir.

Grup üyeleri parayı karşı gruba sezdirmeden masa altında elden ele dolaştırırlar.

Karşı grup “Turist geldi!” dediğinde para dolaştıran grup ellerini yumruk şeklinde havaya kaldırırlar.
Paranın kimde olduğunu tahmin ederler.

 

 

PARMAK OYUNLARI-BAŞ PARMAK

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Baş parmağım baş parmağım nerdesin? (parmaklar arkada yumruk şeklinde saklıdır)

Buradayım. (sadece baş parmaklar açık diğerleri kapalı öne çıkarılıp konuşturulur.)

Nasılsın efendim?

Teşekkür ederim.

Parmak kaç parmak kaç. (sağ elin baş parmağı, sol elin baş parmağı sırayla arkaya saklanır)


İşaret parmağım işaret parmağım nerdesin? (aynı şekilde devam edilir bu defa sadece işaret parmağı açıktır)

Buradayım.
Nasılsın efendim?

Teşekkür ederim.

Parmak kaç parmak kaç.


Orta parmağım orta parmağım nerdesin?

Buradayım.
Nasılsın efendim?

Teşekkür ederim.

Parmak kaç parmak kaç.


Yüzük parmağım yüzük parmağım nerdesin?

Buradayım.
Nasılsın efendim?

Teşekkür ederim.

Parmak kaç parmak kaç.


Serçe parmağım serçe parmağım nerdesin?

Buradayım.
Nasılsın efendim?

Teşekkür ederim.

Parmak kaç parmak kaç.

 

 

PARMAK OYUNLARI -BAY MİKROP

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bay mikrop gezmeye çıkmış; yürümüş yürümüş (sağ elin baş parmağı sol kolun üzerinde yürütülür)

Bir evin açık kapısından içeri girmiş

Merdivenlerden çıkmış çıkmış (baş parmak sol elin parmaklarından yürütülür)

Üst kata çıkınca kapıya vurmuş (sağ el yumruk yapılıp sol kolun dirseğine vurulur)

Tak tak tak

Kim o?

Ben bay mikrop (sağ elin baş parmağı sallanır)

Ne istiyorsun?

Seni hasta etmeye geldim

Yooo sen beni hasta edemezsin (sol elin işaret parmağı sallanır)

Ben bol bol uyudum, yemeklerimi bitirdim

Spor yaptım, banyo yaptım, aşı da oldum

Sen beni hasta edemezsin.

O zaman ben gidiyim bari (sağ elin baş parmağı sallanır)

O sırada çocuğun annesi sabunlu suyla temizlik yapıyormuş

Mikrobun ayağı kaymış merdivenlerden dışarı yuvarlanmış (yuvarlanma hareketi yapılır)

 

 

PARMAK OYUNLARI -KARDEŞİMİN TOPU

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Kardeşimin bir topu var, yumuşacık yuvarlak (iki elin parmak uçları birleştirilerek top yapılır)

Birde çekici var, bak vuruyor yavrucak (iki el yumruk yapılır üst üste vurulur)

Borazanı düt düt diye öttürür de öttürür (eller boru şeklinde yapılır ağza götürülür)

Bazen de “ceeee” yapıp herkesi güldürür (iki el yüze kapatılıp açılır)

 

 

PARMAK OYUNLARI -ÖRÜMCEK KARDEŞ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Örümcek kardeş duvara tırmandı tırmandı ( bir elin parmakları diğer kolun üzerinde yürür)

Yağmur yağdı yağdı (ellerle yağmur yağma hareketi yapılır)

Örümcek kardeş ıslandı (iki el önde birleştirilip çene altında toplanır biraz öne eğilir)

Güneş açtı açtı açtı (eller sağ ve sol yanlara yavaş yavaş açılır)

Örümcek kardeş kurudu

Yavrularını toplayıp uykuya daldı ( iki el üst üste konarak uyuma hareketi yapılır)

 

 

PARMAK OYUNLARI -PARMAKLARIM

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sağ elimde beş parmak (sağ el gösterilir)

Sol elimde beş parmak (sol el gösterilir)

İnanmazsan say da bak

Say bak say bak saaay bak

1,2,3,4,5 (sağ el gösterilerek sayılır )

6,7,8,9,10 (sağ el gösterilerek sayılır )


Hepsi eder 10 parmak

İnanmazsan say da bak

Say bak say bak saaay bak

1,2,3,4,5 (sağ el gösterilerek sayılır )

6,7,8,9,10 (sağ el gösterilerek sayılır )

 

 

PARMAK OYUNLARI -PARMAK ŞIKLATMA

                                                             

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bu oyun, kolaydan zora doğru, üç aşamada oynanmalıdır.

Çocuklar halka olur, otururlar.

a)- Öğretmenin göstermesiyle ve hep birlikte

- Öğretmen "bir-iki" der, iki avucunu sayma temposuyla dizlerine vurur. Çocuklar öykünerek

aparlar, aynı devinim bir kaç kez yinelenir.

- Öğretmen "üç-dört" der, iki avucunu sayma temposuyla birbirine vurur. Çocuklar öykünerek yaparlar.
- Öğretmen "bir-iki-üç-dört" der ve avuçlarını iki kez dizlerine, iki kez de birbirlerine (sayma temposuna uyarak) vurur. Çocuklar öykünürler, yinelerler.

Buraya kadar alıştırma yöntemiyle öğretilen sayma-vurma işlemi pekiştikten sonra öğretmen, parmak şıklatmayı gösterir, anlatır; çocuklara birer birer ve topluca yaptırır. Öğrenildiğini saptadıktan sonra, sayarak parmak şıklatmaya geçer.

- Öğretmen "beş-altı" der, sağ ve sol elleriyle (sayma temposuna göre) parmaklarını şıklatır.
Çocuklar öykünerek yaparlar, gerektiği kadar yinelenir.

- Son aşamada öğretmen, "buraya kadar ayrı ayrı öğrenilmiş olan sayma-yapma devinimlerini birleştirir"; "bir-iki-üç dört-beş-altı " diye sayarak, sırasıyla iki kez dizlerine, iki kez ellerine vurur, iki kez de parmaklarını şıklatır. Çocuklar da öğretmene öykünerek ve tempoya uyarak yaparlar.
Bu oyun iyice öğrenildikten sonra, alıştırmalar yaptırılmadan, birden altıya kadar sayılarak gereken devinimler yaptırılır.

Öğretmen, çocukların dikkatlerini, ritmik duyuşlarını ve reflekslerini geliştirmek amacıyla, sayma-yapma temposunu hızlandırabilir, ağırlaştırabilir.

  

RENGİ NEDİR?


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bu oyun çocuklara renkler öğretildikten sonra oynanır. Renkleri pekiştirme, dikkati arttırma oyunudur.

            Öğretmen, küme halindeki çocuklara, üstlerindeki giysilerin, duvarların, kitap kaplarının, blokları, araç-gereç ve oyuncakların vb. renklerini sorar, çocuklar söylerler. Bunlar içinden, özellikle 4-5 nesnenin rengine dikkat çeker.

            Daha sonra çocuklar bir ebe seçerler. Ebe yumulur, Öğretmen ebeye, "Ali'nin kazağının rengi nedir ?" diye sorar. Ebe bilirse ebelikten kurtulur, alkışlanır. Bilinen çocuk ebe olur. Ebelik bilinceye kadar devam sürer.

            "Rengi nedir?" sorusunu, öğretmen yerine herhangi bir çocuk da sorabilir. Ebe değiştikçe, soran çocuk da değişebilir. Soran çocuk da ebe gibi seçimle belirlenebilir.

            bir ortam oluşur. Oyuna başka zamanlarda, çocuklar şaşırmadan yapıncaya kadar yinelenebilir.

 

 

RESMİ BUL

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar uygun bir zemine (sandalye, minder vb.) otururlar.

Öğretmen, arkası dönük resimli kartlardan çocuklara birer tane verir.

Resimli kartlarda top, bebek, araba, lego, bardak, çiçek, tavşan... vs resimler vardır. 

Diğerlerinin resmi görmemesi sağlanır. 

Çocuklar sıra ile ellerindeki resmin özelliklerini söyleyerek, arkadaşlarının bu nesneyi tanımalarını ister.
İlk tanıyan başarılı olur.

 

 

SAKIN GÜLME!

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bu oyun istenilen sayıda oyuncu ile oynanabilir.

Oyuncular bir daire şeklinde oturarak hiç gülmemeye çalışırlar.

Yalnız ilk defa oyuna başlayacak oyuncu gülümser ve iki eliyle yüzünü sıvazlayarak sanki gülümsemesini eline almış gibi yapar.

Diğer oyuncular istediğinde, elini açarak gülmesini ona geçirir. O zaman da o oyuncu gülümser ve aynı şeyi bir başka oyuncuya yapar.

Sırası gelmeden gülen oyuncular oyundan çıkarılır.

En sona kalan kazanır.

Oyuncular kendileri gülmeden birbirlerini güldürmeye çalışırlar. Bu durum oyunun zevkini bir kat daha arttırır.

Bu oyunda kimse gülmek istemediği halde bir türlü kendini tutamaz. Oyunun eğlenceli tarafı da işte buradır.

 

 

SAKLAMBAÇ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir ebe seçilir. Ebe oyun alanının önceden belirlenmiş bir yerinde durur, yumulur. Burası ebenin kalesidir. Çocuklar saklanırlar. Ebe belirli bir sayıya kadar (örneğin ona kadar) sayar. Sayma işlemi bitince "Önümdeki, arkamdaki, sağımdaki, solumdaki sobe." Der, gözlerini açar, saklanan arkadaşlarını arar, bulmaya çalışır. Gördüğü arkadaşının adını söyleyerek kaleye döner, sobeler. Sobelenen çocuk yanar.

            Ebe aramak için kaleden uzaklaştığında, saklanan çocuklar ortaya çıkıp, ebeden önce kaleye ulaşarak "sobe" yapmaya çalışırlar.

            Bu arada, yanan ve yanmayan çocuklar (açığa çıkmış çocuklar), öteki arkadaşlarına yardımcı olmak için "Elma dersem çık, armut dersem çıkma." gibi sözlerle kopya verirler. Ebe kaleden uzaklaşınca "elma, elma" diye, ebe kaleye yaklaşınca "armut, armut"diye bağrışırlar.

            Ebe tarafından bulunarak yanmış olan çocuklar, oyunun bitiminde, kendi aralarında sayışarak yeni bir ebe seçerler. Oyun yeni ebeyle sürer.

            Bu oyunun oynanışında, isteğe göre, şöyle bir kural da uygulanabilir; saklananlar içinden son çocuk, ebeden önce sobe yaparsa , kendinden önce sobelenmiş çocukların tümü kurtulur. Aynı ebe, yine ebe kalır, oyun yinelenir.

            Ebe yumulduktan sonra, 10'a kadar sayı sayabileceği gibi bu saymayı renkleri sayma, meyveleri sayma biçiminde de yapabilir. İstenirse bu sayma, anne, baba, kardeş-ağabey, abla, teyze, dayı, hala, amca gibi aile ve akraba bireylerini sayma biçiminde de uygulanabilir.
Ebenin sayması, öğretmen hangi konuyu pekiştirmek istiyorsa, o konuya ilişkin sözcük ve kavramlarla da yapılabilir.

 

 

SANDALYE KAPMACA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıf mevcudundan (daha az sayıda öğrenci ile de oynanabilir) bir eksik sayıda sandalye sınıfın içinde düzenlenir.

Oyuncular müzik eşliğinde dans ederek sandalyelerin etrafında dönerler.

Müzik durduğunda herkes bir sandalye kapar ve oturur. 

Bir kişi ayakta kalacaktır.

Ayakta kalan oyundan ayrılır. 

Diğer turda bir sandalye daha eskitilir. 

Tek kişi kalana kadar oyun sürdürülür.

 

 

SAYILAR

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyun için sınıf üç gruba ayrılır.

Üç tane 6, üç tane 7, üç tane 8, üç tane 9 yazılı kartlar gruplara denk şekilde dağıtılır.

Sınıfın orta yerine küçük bir daire çizilir. 

Öğretmen, “6’lar!” dediğinde kartında 6 yazılı çocuklar hemen daireye girerler. 

En son kim girerse, sevimli bir ceza alır.

Sayılar değiştirilerek oyuna devam edilir.

 

 

SEKE SEKE YÜRÜME

 

OYUNUN AÇIKLAMASI: Öğretmen, çocuklardan belirtilen mesafeye kadar seke seke yürümelerini ister. Yorulacakları için bir süre sonra ayakları değiştirilir. Bu oyun istenirse yarışma şeklinde de yapılabilir. Dengesini kaybeden, düşen, yere basan yada yanlış ayak değiştiren yanar.

 

 

SEKEREK YER KAPMACA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sayışarak bir ebe seçilir. Çocuklar geniş bir halka oluşturacak biçimde dururlar. Her çocuğun ayakları çevresine bir halka çizilir. Ebe ortada durur. Halkada bulunan çocuklar, birbirleriyle işaretleşerek yer değiştirirler. Yer değiştirmek için gidişler tek ayakla ve seke seke yapılır. Ebe de en ortada, çizilmiş olan kendi yuvarlağı içindedir. İki çocuk yer değiştirmek için seke seke giderlerken, ebe de onlardan birinin yerini kapmak için seke seke boş daireye doğru gider. Kimin yeri kapılırsa o ebe olur, ebe kurtulur. Oyun böylece sürer.

 

 

SENİ TUTABİLİR MİYİM?

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir öğrenci lider olur ve çizginin üzerinde durur. Diğerleri sarı, kırmızı, siyah, beyaz renklerini alırlar. Renk ismi alanlar liderden 4-5 metre mesafede dağınık olarak dururlar. Çocuklar seslenir; "Ali seni tutabilir miyiz?" Lider; "Eğer beyazsanız?" der. Beyazlar Ali'yi (Yani lideri) tutmak için koşarlar. Hangisi önce Ali'ye dokunursa o lider olur ve oyuna böylece devam edilir.

 

 

SES TANIMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğretmen oyun alanına bir kaç çalgı getirir. (flüt, melodika, mandolin, bağlama, akordeon, keman? vb.)

            Bu çalgıları birer birer çalarak (adları, biçimleri ve sesleriyle) çocuklara tanıtır. Çocukların öğrendiklerini saptadıktan sonra, bir çalgıyı alır, çalar ve çocuklara sorar "Bu ses hangi çalgının sesidir?" Çocuklar yanıtlarlar.

            Ancak öğretmen, soru sormak için çalgıyı çalmadan önce (bir paravanın yada kukla sahnesinin arkasına) saklanır. Çocuklar çalgıyı görmezler. Sesinden tanımaya çalışırlar.

            Bu oyun daha sonra, her çocuğa ayrı ayrı sorularak da oynanmalıdır. Aynı oyun, teybe alınmış çalgı sesleriyle oynanabileceği gibi, hayvan seslerini tanıtmak amacıyla teybe alınacak hayvan sesleriyle de oynanmalıdır.

 

 

SESSİZ SİNEMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğrenciler 2 veya 3 gruba ayrılır. Öğretmen gruptan bir öğrenciyi anlatımcı (yarışmacı) olarak seçer veya bu öğrenciyi grup kendi arasında belirler. Diğer grup bir film adı seçer ve bu film adını, diğer grubun seçtiği anlatımcıya söyler. Anlatımcı sınırlı bir sürede (1-2 dakika) hiç konuşmadan, el hareketleri veya yapacağı sessiz benzetmelerle filmi kendi grubuna anlatmaya çalışırlar. Grup arkadaşları yüksek sesle anlattığını tahmin etmeye çalışırlar. En kısa sürede filmin adını bilen grup, 10 puan alır. Filmin adını bilmeyen gruba puan verilmez.

Çeşitlendirme: Aynı uygulama Atasözleri kullanılarak da yapılabilir.

 

 

SIÇRAMA YARIŞI

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyun alanında, duvara paralel bir çizgi çizilir. (duvarla çizgi arası yaklaşık 15-20 adım olabilir)

            Çocuklar, duvarın dibinde yan yana sıralanırlar; ayaklarını topuklarında bitiştirir ve ayak burunlarını açık olarak tutar, beklerler.

            Öğretmen düdük çalınca yada "başla" diyerek başlama komutu verince; çocuklar topukları üzerinde sıçraya sıçraya gitmeye başlarlar. Topuklar üzerinde sıçrayarak kim çizgiye önce varırsa, yarışı o kazanmış olur, alkışlanır. Topuklarının bitişikliği bozulan yada kural dışı başka devinimler yapan, yanmış olur, oyun dışı kalır. Yarış, istenildiği kadar yinelenebilir.

 

 

SIKI SIKI SARILALIM

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün öğrenciler dağınık olarak bahçede dolaşmaya başlarlar. Bir yandan da öğretmenin vereceği komutu izlerler. Öğretmen düdüğü çalar ve aynı anda kollarından birini havaya kaldırarak parmaklarıyla herhangi bir sayı gösterir. (1,2,3,4 veya 5) Düdük sesini duyan öğrenciler öğretmenin hangi sayıyı gösterdiğine bakarak bu sayıyı tamamlamak üzere arkadaşlarına sıkı sıkı sarılır. Bir süre sonra öğretmen oluşan grupları kontrol eder, sayıyı tamamlayamayan veya tek kalan öğrencileri eler ve oyuna devam edilir. (1 sayısı işaret edildiğinde öğrenciler tek başlarına hazır olda beklerler.)

 

 

SİNCAP VE DENİZ

                                                                               
OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir öğrenci sincap olur ve ceviz olarak eline silgiyi alır. Diğer öğrenciler, başlarını sıralarının üzerine koyarlar (Uyuyormuş gibi). Yalnız bir elleri, avuçları açık olarak yandadır. Sincap, cevizle arkadaşlarının arasında dolaşırken, Cevizi (Silgiyi) bir arkadaşının eline bırakır ve yerine oturmak üzere kaçar. Yerine ulaşıncaya kadar yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan öğrenci sincabı yakalayamazsa kendisi bir sonraki oyun için sincap olur.

 

 

SU TAŞIMA YARIŞI

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıf iki gruba ayrılır. Her gruba bir bardak ve kova verilir. Sıra ile bardakları doldurup, karşıdaki kovaya boşaltmaları söylenir. Kovasını ilk dolduran grup, oyunu kazanır

 

 

SORUMA CEVAP VER!

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıf iki gruba ayrılır. Bu gruplardan biri soru sorar, diğer grup bunlara cevap verir. Soru grubundaki oyuncular ellerindeki kağıtlara bir soru yazarlar.

            Diğer yanıt veren grup da ellerindeki kağıtlara içinden geçen bir soruya kendi yanıtları­nı yazarlar. Öğretmen soru grubundan birini seçip "eşini seç" der. Soru soracak kişi cevap verecek gruptan seçtiği kişiyi ayağa kaldırıp sorusunu sorar ve cevap verecek oyuncu da elindeki daha önceden hazırladığı cevabı okur. Oyun böyle devam eder. Örnek soru; Kaç gol attın? cevap; 3 elma yedim! Gibi.

 

ŞAPKA


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar halka olurlar. Bir şapka müzik eşliğinde kafadan kafaya dolaşır. Müzik durduğunda şapka kimdeyse bir şarkı söyler.

 

 

TAVŞANLA KÖPEK

 

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ: 1-2 Dakika (kişi başına)

OYUNUN SEVİYESİ: 10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Oyuncuların çabukluk, reaksiyon, karar vermeyi geliştirebilme
OYUNUN AÇIKLAMASI: Erkek ve kızların birlikte oynadıkları bir oyundur. Öğrenciler el ele tutuşarak bir çember oluştururlar. Biri tavşan rolünde çemberin içindedir. Diğeri köpek rolünde çemberin dışındadır. çemberi oluşturan oyuncular şu tekerlemeyi söyleyerek dönerler

“Tavşan hendekte yatıyor

Köpek Ona bakıyor

Hopla Tavşan hopla

Seni köpek tutacak”

Tekerlemenin son dizesi okunduğunda; köpek çemberden içeri girmeye çalışırken, çemberi oluşturanlar köpeğin içeriye girmesini engellemeye çalışırlar. Engellerken birbirinin ellerini bırakmazlar. Eğer köpek içeri girmeyi başarırsa köpekle tavşan yer değiştirir. Oyun yeni eş değiştirmeleriyle sürer. Oyunculardan herkesin bu görevi üstlenmesi sağlanır.

 

 

TELGRAF YAZMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıf 2 veya 3 gruba ayrılır. Oyun lideri bir sözcük seçip gruplara duyurur. Gruplar seçilen sözcüğün harfleri ile başlayan sözcükler kullanarak bir telgraf yazmak zorundadır.

            Örneğin "Boyacı" sözcüğü ile " Bütün Oyuncular Yarın Artık Cem’i Islatabilirler" gibi bir telgraf oluşturabilirler. Telgraf yazmak için belirli bir süre verilir. En komik telgrafı yazan grup ödüllendirilir. Spor terimleri de kullanılabilir. Oyuncu- kaleci- şut vb. gibi...

 

 

TAM HEDEF

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Sınıf iki eşit gruba ayrılır. Tahtaya iç içe üç dairelerden oluşan bir hedef çizilir. En içteki dairenin puanı en yüksek olmak üzere 10, 20, 30 şeklinde derecelendirilir.

            Gruptaki oyuncular birer birer gözleri bağlı olarak, tahtadan 4-5 m uzak mesafeden gelerek parmaklarıyla hedeflere dokunmaya çalışırlar. Bu isabet ettirme denemesinde kendi grup arkadaşları ona sağa sola git diyerek büyük rakamlara isabet ettirmesinde yardımcı olurlarken, karşı grubun oyuncuları da yanıltmak için sözlü müdahalelerde bulunurlar. En fazla puan toplayan grup daha başarılı olarak ilan edilir.

            Benzeri bir oyun gözler açık olarak benzeri oluşturulmuş hedeflere kum torbası ile atışlar yaparak da oynanabilir

 

 

TAVŞAN KOŞ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar, tavşanlar ve tilkiler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Tavşan grubunun başına bir "Anne Tavşan" seçilir. Tilkilerin kenarda bir evi olur ve bu civarda tilkiler saklanır. Anne tavşan çocuklarını geziye çıkarır ve tilkilerin evine doğru ilerler. Anne tavşan tilkilerin evine iyice yaklaştığı ve onların farkına vardığı zaman; "Koş Tavşan, Koş!" diye bağırır. Tavşanlar da evlerine doğru koşmaya başlarlar. Yakalananlar tilki olur. Oyun bir kaç defa böyle devam eder.

 

 

TOPAL KARGA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bu oyunu oynamak için en az beş kişinin bulunması gerekir. Önce sayışarak ebe seçimi yapılır. Ebe seçildikten sonra oyun oynanılan yere üç-beş kişinin sığabileceği büyüklükte bir daire çizilir. Ebe olan kişi sadece bu dairenin içinde iki ayağı üzerinde durabilir. Dairenin dışına çıktığı zaman iki ayağının üzerine basamaz. Tek ayak üzerinde sekerek diğer oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakalanan ebe olur.

 

 

TOP ATMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Öğrenciler yüzleri ortaya dönük, bir halka üzerinde yer alırlar. Ortada, elinde voleybol topu ile bir çocuk bulunur. Oyun başlayınca ortada bulunan oyuncu halka üzerindekilere topu iki elle, tek elle veya voleyboldaki gibi vuruşlara yaparak atar. Yandaki oyuncular da aynı şekilde topu oradaki oyuncuya atmaya çalışırlar. Öğretmen bir süre sonra ortadaki oyuncuyu değiştirir.

 

 

TOP ATMA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar, sayısı kadar gruba ayrılırlar. Her gruba bir top verilir. (şimdi bir grubun nasıl oynayacağını izleyelim) Her grupta 7 kişi olduğunu kabul edelim. 6 kişi bir çizgi üzerine dizilir ve 7 numaralı öğrenci bunların 4-5 adım ilerisinde onlarla yüz yüze gelecek şekilde yerini alır. 7 numaralı oyuncuda top vardır. Bu topu sırasıyla 1,2,3,4 diye sayarak en baştaki oyuncuya atar. O da tekrar 7 numaralı oyuncuya atar. Bu atıp tutma sırasında topu oyuncu tutamazsa en arkaya geçer, sıradaki oyuncu onun yerine geçer.

Not: Bu mesafe yakın görülürse uzatılabilir.

 

 

TOPU BULMA


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar elleri arkada olmak üzere omuz omuza bir daire yapar. Bir çocuk ortadadır. Birisine TOP verilir. Dairedeki öğrenciler bunu elden ele verirler. Ortadaki öğrenci TOPUN nerede ( kimde ) olduğunu bulmaya çalışır. Eğer tahmini çok uzun sürerse başka bir oyuncu ile değiştirilir.

 

 

TOP DOLANDIRMA

                                                                                                          

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Her iki takım ayrı bir ilk oyun çemberinde yüzleri merkeze dönük pozisyonda eşit aralıklarla sıralanır. Her iki takım kaptanına birer top verilir. Öğretmenin “başla” komutu ile kaptanlar yan atışı kullanarak yanındaki arkadaşlarına atarlar. Her takımın oyuncuları topu sat ibresi yönünde yanındaki arkadaşına atmaya devam eder. Topu düşüren oyuncu gidip ve yerine geldikten sonra arkadaşına atacaktır. Topun daire etrafında iki kez dolaşımı ilk tamamlayan takım yarışı kazanacaktır. Kaptan top kendisine gelince dolaşım sayısını yüksek sesle söyleyecektir. Oyunda dolaşım sayısı istenildiği kadar arttırılabilir.

 

 

TUT TUTABİLİRSEN

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir sandalye sınıf ortasına alınır. Oyunculardan biri sandalyeye oturtulur. Hakem sandalyenin arkasında yerini alır.

            Oyuncunun başının üzerinden kalem, küçük bir lastik top veya bir cetveli haber vermeden düşürür. Oturan oyuncu yukarıya bak­madan düşen nesneyi yakalamaya çalışır. Atılan nesneyi yakalayan oyuncu ha­kemle yer değiştirir.

Bu oyun sınıf gruplara ayrılarak da oynanabilir.

 

 

UÇTU UÇTU

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyuncular sıralarında oturur durumdadırlar.

Oyuncular arasından seçilen bir ebe yazı tahtasının önünde durup "Uçtu Uçtu...

(Ördek, uçak, kapı, çatal,kitap, yaprak vb. uçtu" der.

Oyuncular uçabilenlere "uçar" uçamayanlara da "uçmaz" diyerek yanıt vermeleri gerekmektedir.

Hiç yanılmayan oyuncular en dikkatli oyuncular olarak ilan edilirler.

 

 

UYKUCU HOROZ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Tüm çocuklar yumurta olup, yere otururlar. Uyur gibidirler ve gözlerini açmazlar. Öğretmen tek tek başlarına dokunur. Başına dokunulan çocuk, sessizce kalkar ve öğretmenin peşinden gelir. Son çocuk kalana kadar, öğretmen çocukların başlarına dokunarak kaldırır. Sona kalan çocuğun etrafında sessizce halka olunur. Ve birden, “uykucu horoz, uykucu horoz kalk artık!” diye bağırırlar. Uykucu horoz arkadaşlarını yakalamaya çalışır.

  

UZADIKÇA UZARIM (1.SINIF)

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Tahtaya öğrencilerin tanıdığı bir kelime yazılır. Öğrencilerden bu kelimeye ilaveler yapmaları istenir. Örneğin tahtaya öğretmen tarafından öğrencilerin çok iyi bildiği "Ali" kelimesi yazılır. Bir öğrenci kalkarak "Ali" kelimesinin "i" ünlü harfini kullanarak "iyi" bir başka öğrenci kalkarak "iyi" kelimesinin "i" ünlüsünü kullanarak "ip" bir başka öğrenci "ip" kelimesinin "p" ünsüzünü kullanarak "para" şeklinde kelimeler türetebilirler. Bu iş böyle uzadıkça uzar gider.

 

 

ÜÇ AYI

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyunculardan biri çocuk ayı, diğeri anne ayı, öteki baba ayı olur. Bahçenin bir köşesine gider, sırtlarını arkadaşlarına dönerler. Diğerleri bahçenin başka bir ucundan başlayarak ayılara yaklaşırlar. İçlerinden bir sorar;

- Evde kim var?

- Çocuk ayı.

Başka biri sorar;

- Evde kim var ?

- Anne ayı.

Ve başka biri sorar ;

- Başka kimse yok mu?

- Baba ayı var.

            Bunun üzerine üç ayı arkadaşlarını kovalamaya, diğerleri de kaçmaya başlar. Yakalanan öğrenci olduğu yere oturur. Son üç kişi kalana kadar oyuna devam edilir. Sonraki oyunun ayıları bunlar olurlar.

 

 

ÜÇ KÜÇÜK KUZU


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir çocuk (Büyük Kurt) sınıfın önünde ve ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur. Kurt, sıraların arasında dolaşır. Üç küçük kuzunun ellerine vurur ve yine sınıfın önüne gelerek; "hurr, hurr" der. Bu kelimeler ile birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini değiştirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan birinin yerine oturmaya çalışır. Ayakta kalan kuzu bir sonraki oyun için kurt olur. Oyun böylece devam eder.

 

 

VIZ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyuncular sınıftaki sıralarında oturur durumdadırlar. Oyuna en baştaki oyuncunun bir sayı söylemesiyle başlanır. Sırasıyla bu sayıya diğer oyuncular da bir ilave yaparak oyunu devam ettirir.

            Baştan belirlenen kural bir sayı ve bunun katlarıdır. Bu sayı veya bu sayının katlarını söyleme sırası gelen oyuncu bu sayıyı söyleme yerine vız diye ses çıkararak oyunu sürdürür. Örneğin: 3 ve üçün katlarında vız denilecektir. Sayma hızlı bir şekilde yapılacak, şaşıran oyuncu oyundan çıkacaktır. Bir oyuncu şaşırıp oyundan çıkınca sayma işlemi birden itibaren başlar. Şaşırmadan en sona kalan oyuncu oyunu kazanmış olur.

 

 

YAĞMUR KAR FIRTINA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Bir başkan seçilir.  Başkan bütün sınıfı görebilecek bir yerde durur. Oyuna başlama ise “fırtına” deyince bütün sınıf ellerini dizine vurur. “kar” deyince elleri göğsüne “yağmur” deyince elleri yukarda şaklatırlar. Başkan birkaç kez düzenli olarak bu isimleri söyler. Daha sonra oyuncuları şaşırtmak için bu isimleri değişik (karışık) şeklinde söyler. Şaşıranlar oyundan çıkar, en son kalan alkışlanır. Başkan oyunu tekrar etmeli oyuncuların ve yaptığını görebilmelidir. Bu dikkat geliştiren bir oyundur

 

 

YATTI KALKTI

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Her çocuğa bir ad konur. Bu ad bildikleri sebze, meyve yada çiçek adı olabilir. Çocuklar kendi adlarını da isterlerse seçebilirler. Oyunun oynanışı şöyle olur:

Örneğin adı "lahana" olan çocuk önce arkadaşlarından hangisinin adını söyleyeceğini düşünür ve onun adını söyleyerek oyuna başlar.

"-Lahana, yattı kalktı biber." Derken yatar kalkar. Hemen ardından adı biber olan çocuk aynı sözleri bir başka arkadaşının adını söyleyerek yineler.

"-Biber, yattı kalktı domates" Oyun böylece devam eder. Şaşıran çocuk yanmış olur, oyun dışı kalır.

 

 

YEDİRMEM

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyuncular ikişerli eşleşirler. Oyuna eşlerden biri şu cümle ile başlar: "Bahçede çürük çürük elmalar gördüm. Aldım bir tane evirdim çevirdim Ayşe' ye yedirdim" der.

Cümlesini bitirir bitirmez, hemen Ayşe'nin eşi

'yedirmem' der. Diğeri "ya ne yaparsın?" diye sorar. Ayşe'nin " evirir çevirir Oya'ya yediririm" der.

Bu kez de Oya'nın eşi  " yedirmem" der. Ayşe'nin eşi "ya ne yaparsın" diye sorar. O da "Evirir çevirir ....(başkasına) yediririm" diye cevap verir.

NOT: İsmi söylenen kişinin eşi şaşırır veya hemen cevap veremezse eşler bir tur oyun dışı kalır.

 

 

YUVARLANAN TOPTAN KAÇ

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyuncular bir halka yaparlar. Ayrılan bir tanesi merkezde durur. Halkadaki çocuklar bir voleybol topunu ortadaki çocuğa doğru yuvarlayarak onu vurmaya çalışırlar. Vuran oyuncu ile vurulan oyuncu yer değiştirerek oyuna devam edilir.

 

 

YUVARLANMA


OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar 3-4’lü gruplara ayrılarak, halı üzerinde yuvarlanmaları söylenir. Oyun başlangıcında onlara ''Şimdi kendinizi bir lastik top olarak düşünün ve sizi birisi yuvarlıyor'' ifadesi kullanılarak oyuna başlanır. Oyun bitiminde çocuklara sorular yöneltilip (top gibi yuvarlanırken neler hissettin, seni kim yuvarlıyordu, nereye gidiyordun, nasıl bir toptun, hangi renkteydin? vb.) duygu ve düşünceleri dinlenir.

 

ZAMANI TAHMİN ET

                                                                                               

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Oyun liderinin elinde bir kronometre (saat de olabilir) bulunur. Oyunculara "başla dediğimde kronometreyi çalıştıracağım, dur dediğimde durduracağım.

            Sizler arada geçen süreyi tahmin edeceksiniz" diye bir açıklama yapar. Başla diyerek kronometreyi çalıştırır. Bir süre sonra dur diyerek kronometreyi durdurur. Kaç saniye oldu tahmin edin der ve oyunculara sırayla sormaya başlar. En yakın veya doğru tahminde bulunanlar alkışlanırlar.

            Bu oyun gruplar şeklinde de oynatılabilir. Oyuncuların saatlerine bakmamalarına dikkat edilir.

 

ZIP ZILDIR

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar yerlerinde otururlarken öğretmen veya ebe oyunu yönetir. "Zıldır" denildiğinde çocuklar başlarını öne eğerler, "Zıp" denildiğinde yukarı kaldırırlar. Yöneten, çocukları şaşırtmak için bir sözcüğü birkaç kez yenileyebilir. Şaşıran çocuk oyundan çıkar.

 

 

ZIP ZIP ZIPLA

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar oyun alanında, aşağıda gösterilen sözleri tekerleme gibi söylerler ve belirtilen devinimleri tekerlemeye uyarak yaparlar.

Zıp zıp zıpla (tek ayakla zıplanır)

Hop hop hopla (iki ayakla hoplanır)

Top top topla (Son iki hecede yere çömelinir)

 

 

ZIPÇIKTI ÇİÇEK AÇTI

 

OYUNUN AÇIKLAMASI:

Çocuklar halka biçiminde çömelirler. Öğretmen, "çocuklar, şimdi sizinle, zıpçıktı çiçek açtı oyunu oynayacağız." der, oyunu anlatır.

            Oturan çocuklar, " zıpçıktı çiçek açtı" denilince, hızla ayağa kalkar, kollarını yana açar ve yine çömelirler. Öğretmen bunun tersini de söyler: " zıpçıktı çiçek açmadı" diyebilir. Bu durumda çocuklar çömelik durumlarını bozmayacaklardır.

            "Zıpçıktı çiçek açtı" denilince çömelik kalan yada "zıpçıktı çiçek açmadı" denilince ayağa kalkan çocuk, yanmış olur; oyun dışı kalır.