DAYLIGHT VCD?Lİ GENEL İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ
EVİNİZDEKİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

İNGİLİZCE BİLMEYEN KİMSE KALMAYACAK !


Bu setle, İngilizce'yi detaylı olarak baştan sona öğrenebilirsiniz. Bu setin en önemli özelliği sınıf ortamında ve öğretmen anlatımıyla olmasıdır. Anlatım dili Türkçe'dir.

Kurslarda yabancı dil eğitimi kur esasına göre düzenlenir. Bu set, 5 kurdan oluşur ve adım adım İngilizceyi öğretir. 600 saatten fazla bir yabancı dil programını kapsar.

Öğrenci bu seti almakla birlikte kursta alacağı tüm bilgileri, 4 farklı eğitmenden alınan bir eğitimi evine taşımış olur.

Öğrencilerin en büyük sorunu olan kelime telaffuz problemlerini de bir İngiliz eğitmen ( native speaker) tarafından doğru ve akıcı şekilde öğrenerek aşmış olur.

Vocabulary denen video dosyalarını izleyerek kelime hazinenizi geliştireceksiniz, Vocabulary videolari görsel, sesli olduğu için kelimelerin anlamları, okunuşları ve yazılışları hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

70 SAAT SONUNDA İNGİLİZCE HABER BÜLTENLERİNİ IZLEYECEK KADAR BILGI SAHIBI OLABILECEKSINIZ


- GENEL KONULAR:

- Elementary- Başlangıç
- Pre-intermediate-Başlangıç Üstü
- Intermediate -Orta
- Upper-intermediate- Orta Üstü
- Advanced- İleri
- Translation Methods- Çeviri Teknikleri
- Vocabulary - Kelime Hazinesini Geliştirmek için işitsel konular.

EĞİTİM İÇERİĞİ :

1) Elementary Verb to be
2) Elementary Verb to be 2
3) Elementary 3: Simple present tense
4) Elementary 4: Count-uncount tense
5) Elementary 5: Simple past tense
6) Elementary 6: Simple present tense _ simple past tense (uygulamalı örnekler)
7) Elementary 7: Comparatives and superlatives
8 ) Elementary 8: Fature tense , Adjectives - adverbs
9) Elementary 9: Present perfect tense _ prensent continuous tense
10) Elementary 10: Prensent continuous tense
11) General Topics in Elementary: Days, months, seasons, tıme, have/have got - has/has got, infinitive of purpose
12) General Topics in Elementary 2: Countable _ uncountable _ isimleri çoğul yapma
13) General Topics in Elementary 3: English Alphabet, Country-Natıonalıty jobs, phone numbers, tarih okuma, Reflexive Pronouns, Simple Past Tense irregular-regular verbs, Silent Letters, Drections, Translation Methods Sentences
14) Vocabulary
15) Vocabulary
16) Translation Methods Lesson 1 (Turkish - English çeviri metotları)
17) Translation Methods Lesson 2 (Daily expressions _ simpe present tense)
18) Translation Methods Lesson 3 (a:Countable _ uncountable nouns b:some, any,much, many c: can-could)
19) Translation Methods Lesson 4 (Paste tense)
20) Translation Methods Lesson 5 (Comparatives _ superlatives - adjectives and adverb)
21) Translation Methods Lesson 6 (Present Continuous Tense _ Fature tense)
22) Pre-İntermediate 1: Past continous tense
23) Pre-İntermediate 2: Artickle - no article
24) Pre-İntermediate 3: Gerunt _ infiinvite
25) Pre-İntermediate 4: Past perfect tense
26) Pre-İntermediate 5: Past perfect continuous
27) Pre-İntermediate 6: Passive Voice
28) Pre-İntermediate 7: İf clauses
29) Pre-İntermediate 8: Something, anything, everthing
30) Pre-İntermediate 9: Adjectives, wh/questions
31) Pre-İntermediate 10: Used to, adjectives(-ing/-ed), hot verbs
32) Vocabulary
33) Vocabulary
34) Translation Methods Lesson 7 (Present perfect tense _ past continuous tense)
35) Translation Methods Lesson 8 (Present Perfect Contiunous Tense _ Past Perfect Tense)
36) Translation Methods Lesson 9 (If clause, passive voice)
37) Translation Methods Lesson 10 (Prepositon)
38) Translation Methods Lesson 11 (Prepositon 2)
39) Translation Methods Lesson 12 (Modal verb, Gerund-İnfinitives
40) Translation Methods Sentences
41) Essay Writting
42) State Verb
43) Modals (must, have to ,should, may, modal speculation)
44) Vocabulary: İntermediate Words Part 1
45) Vocabulary: İntermediate Words Part 2
46) Vocabulary: İntermediate Words Part 3
47) UPPER İNTERMEDİATE: Future Continuous Tense, Future Perfect Tense, Future Perfect Continuous Tense, Causatives
48) Reported Speech(İndirect Speech)
49) Report speech
50) Structures (it is time, it was time, no sooner, scarcely, hardly, would rather, prefer)
51) Structures (it i +to V1)(neither, nor _either or, not only _ but also)
52) General Translations Examples
53) General Translations Examples 2
54) Tense Comparison
55) Passive infinivite, Passive Voice
56) Passive infinivite 2
57) Advanced Level: Conjunctions (coordinating, subordinating)
58) Advanced Level: Conjunctions 2(coordinating, subordinating)
59) I wish(keşkeli cümleler)
60) Gerund _ infinivite (There is no point on. İt is no use, it is no goog, it is worth)
61) Realivite clause
62) Participles (reduction of realivite clause)
63) Noun clause
64) Subjunctives(verbs, adjectives, nouns)
65) Adjective complements
66) Countables _ uncountables
67) Structures (when, while,before, as soon as, as long as , once, by the time)
68) Question Tags, Neither/Nor-Either-Too-So)
69) Gerunds & İnfinivites
70) Vocabulary


Daylight İngilizce Görsel Eğitim Seti 70 CD İndir

Her Link 1 Videodur Partlı Sistem Degildir !!!
(Linkler Yenileniyor. 22.03.2022)

 

1.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1u-mJnJdzakFwI5xjWJZAco3a1C7DsFxt/view?usp=sharing

2.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1org16q8-bH36nJEbv2M3llp555m9QuZO/view?usp=sharing

3.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/17g7PDAkGKxHARt_D3dZLxeZ6FQswHNkK/view?usp=sharing

4.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1wQGpepF4ZYPYrO68IeL-pgWpp7w1UFBU/view?usp=sharing

5.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1NXFbw3aQdnNcjziP0PQMJ9mEsPRU1SbM/view?usp=sharing

6.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1f45M_47AQXJbXqco6q8rT3r2rPTaVHu0/view?usp=sharing

7.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1qDd7SxdPniWF1t44PoWpmEp3XW_cm_Pm/view?usp=sharing

8.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1Sox3VP-IDF80Q6F9Vltpv7bohHJ5jprA/view?usp=sharing

9.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1u3-9KLa2A2RyNZVJi97fnQkbp_3ciZlA/view?usp=sharing

10.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1n3C4O4vrS_Z4fm2KREO-ZEQlDwuv10TV/view?usp=sharing

11.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1X-iPMxL7hI0mCkJDFY4IfRDiXRrl8y4L/view?usp=sharing

12.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1b5H2iRbfQ7qU1ffFGje0tVUINcPVVJP0/view?usp=sharing

13.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1OhQGsBSkQDUGcIkDtGbTEXHRnPThcAln/view?usp=sharing

14.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/19bYuKaoHg4Ogsa60KbumQQLV5MYENh0x/view?usp=sharing

15.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1b8G2CPmpW5S4bxTlbGpHQYdt9own9CmE/view?usp=sharing

16.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1Y388NIh5CUz_6vw8OQjBmKs99GwuktZA/view?usp=sharing

17.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1mcu_hloF8CuWSeu1RzFDc1zdPgXl0ky7/view?usp=sharing

18.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1mp2ANnxSxpPLeX6YxFygVy0pKI9cP0BB/view?usp=sharing

19.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/12cCUz2uezh_dLya4hEBo4DC9IKkfseot/view?usp=sharing

20.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1QjJVcHHcUxWbUsJi0Dddl477aZWzZn4E/view?usp=sharing

21.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1zWdZVbOyYzGauvmcoFAiPCBVkh1pxWve/view?usp=sharing

22.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1aedJHItXZ2yT-0yyj5vYuuA0g8Nbwo_M/view?usp=sharing

23.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1rg8rF2xQPbqAcjQDqT1OaMe904SchnU5/view?usp=sharing

24.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1FsrHSOUqUS9ZlV3CS69S6yTJEdrfBMoF/view?usp=sharing

25.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1cbp67xHa850_xvfNMLAt9Xr6jrqHiSJ_/view?usp=sharing

26.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1SG5194rW64mvUTfu_FCmyKBbaTs_j2QL/view?usp=sharing

27.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1BNrC0NyMXyXI-NpORzJ6hV-R5TU8w8Uj/view?usp=sharing

28.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1vXrdzCzqynkZqAh1Bf1czWMPHW0WVuCH/view?usp=sharing

29.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1dsOtKBwr4U0nec4Stw9Apb9-3SLasHD9/view?usp=sharing

30.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/13hqloyQeFQyNKNBDY4JYq5T2le-I_dMt/view?usp=sharing

31.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1D_OU4yVZxNjFmmyxnV823NqyLobt4S5t/view?usp=sharing

32.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1qjJ6TcgKQwZmoTTnk9rzrnrcopHD3P55/view?usp=sharing

33.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1rGCX87pcee_QNkSrqpYyrSYxNJgpyZyF/view?usp=sharing

34.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1uqPyeDWgoSrAMDlisV7Ec7A9hJT1Dnk9/view?usp=sharing

35.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1pQ9eGVmuwn29tQ-ymk0TnrVEDp7sJhD_/view?usp=sharing

36.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1nm4pHXOw24NLED_QxWAUdOpdElr9HbxH/view?usp=sharing

37.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1YLNGxvEs6GmxhVzzPf36VNodvONGmUeh/view?usp=sharing

38.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1i8FDz-1BzQmR-DY7LiAoPWfeRbwvi2tk/view?usp=sharing

39.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1SHJJhdD4eEXHk5bbX_nHvbp83xf7PxYw/view?usp=sharing

40.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1Mt8YQN-Q1CpqHlgPyeZwWSzFZSgDQ-fZ/view?usp=sharing

41.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/15Ypsf9Ug1XtDlW7PvOlzCn59OJC03NLu/view?usp=sharing

42.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1DxEYAeJIZ-EN-_vHBGxZcnA5VhPCsZ4N/view?usp=sharing

43.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1eJod7TvVOeS7eCFcoyBiQ-0ZZBSv6m31/view?usp=sharing

44.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1T0CWUaJoGwzT7sSMUkiDToZqj3VPe827/view?usp=sharing

45.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1gnYC7B5i5PhDQeVXYdFeJUWR0efjlF-S/view?usp=sharing

46.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1VBvtj9nYGJNOFCv4qwMn8kMUV0t7-0TF/view?usp=sharing

47.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1o6Bj_2rispquKhbpEwpkaquRKBIH3G53/view?usp=sharing

48.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1ZAH1gpIiHDjn-h1QHVX9KwbEHOtTIWeb/view?usp=sharing

49.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1iIf291etpf4yPsHnXe_9woRYNQkm1bU6/view?usp=sharing

50.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1sZPaBu2yMNnwF_Ju7YTTdn0QR1F4tpZN/view?usp=sharing

51.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1yBeIFm6OKm1bKfBmuXdiEm9S2U4vpyGW/view?usp=sharing

52.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1F9Qmuf1GYzBo6TlLvw9ZEn982lMiZmOB/view?usp=sharing

53.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1yF13IAfDoyzSe99B_dZt0HKiMaPaDLTN/view?usp=sharing

54.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1vLlOPhEQP0TmnnTrLkBbtlXcseu9944s/view?usp=sharing

55.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1MwMrRppS4aNpbnWstB4tCeTI9h85ABJQ/view?usp=sharing

56.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1ab4Qaf_xPzPGStmIcuqrhSJcIURHdYyc/view?usp=sharing

57.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1SmYT3E58ZJzOBhK0blZhRX0TsC4OqHnP/view?usp=sharing

58.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1Qo2uxT7UAoKOHVKqd_Oc3cn_8_bZVGxg/view?usp=sharing

59.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1M85Klb9yOKiJ6XWVfk6D2bHZR4SB3glk/view?usp=sharing

60.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1vuXXoDbeQGF6EKZfUMfOr6iHxxqbOHYD/view?usp=sharing

61.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1JTg_A_iWLOnQFeLjEQhh0m0LZypG2KnC/view?usp=sharing

62.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1Hl2FFja10LwhRY_-8Qt8lOTAli7mwx3Q/view?usp=sharing

63.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1Vxo9yQZ6vdm088AIV-iFSkBtKMqb8WTu/view?usp=sharing

64.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1oeShfd7gBqsKEv2J8V3hXmzlz5LS5KyS/view?usp=sharing

65.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1U0oGMT6VmYKxGvViuIEdYy37tsDtrDia/view?usp=sharing

66.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1HPEsUt6I9HwKYhXEZZCMZNNHEpxltxw2/view?usp=sharing

67.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1az1qgqFR3C89swCHQASv39YTX_OdUmv2/view?usp=sharing

68.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1vNcY8zPkjG802H-fnHVbafagRwIeY6ub/view?usp=sharing

69.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/1agczYv4o0a8V0O-KNqx-kdb5AkXLfN20/view?usp=sharing

70.VİDEO: https://drive.google.com/file/d/15klhjr6Vb2Uq4UpdCMzdsWzhlBdO9L70/view?usp=sharing